Wandel nauwgezet, vervuld met de Geest – Efeze 5:15-21

Vorige week hebben we gekeken naar Paulus’ aansporing om te wandelen in liefde en licht. We hebben gezien hoeveel Jezus van ons houdt, hoeveel Hij gegeven heeft voor ons. We hebben gezien dat Gods licht alles in ons leven openbaar wil maken. Vandaag gaan we kijken naar nauwgezet wandelen, onder leiding van de Geest.