Wanneer God stil lijkt te zijn. . . deel 2 van 2

Wanneer God stil lijkt te zijn - de intertestamentaire periode deel 2 van 2

Vanmorgen ben ik alweer blij om te kunnen vertellen dat wij verder gaan met de preekserie Route 66 en dat wij vanmorgen deel 2 van de intertestamentaire periode gaan behandelen. Hierna gaan we het Nieuwe Testament in en beginnen we met het Evangelie van Mattheüs.

Maar voor vandaag in deel twee gaan we verder met die blanco bladzijde tussen Maleachi en Mattheüs in.

In deel 1 hebben we o.a., in een parafrasering van Daniël 2, gekeken naar een aantal profetieën, oftewel voorzeggingen, die tijdens de intertestamentaire periode vervuld waren.

Dit waren namelijk de opkomst van het Griekse rijk dat opgevolgd werd door het Romeinse rijk.

We hebben gezien dat omdat het Griekse rijk het Hellenisme in de wereld ging implementeren de Joden voor de zoveelste keer onder druk kwamen te staan.