Wat is een Bijbelse diaken?

Bijbelse diakenen (25-6-2023) Wat is een Bijbelse diaken?

Vorige week hebben we gezien wat God van Bijbelse oudsten vraagt. We hebben attributen, attitude en activiteiten gezien bij de oudste. Daarbij zagen we dat dit allemaal gebaseerd is op het feit dat we als christenen meer op Jezus Christus horen te gaan lijken.

  • Vanochtend pakken we het op met diakenen en gaan we zien: wat is een Bijbelse diaken?

Vóór we naar de diakenen gaan kijken, wil ik nog kort terugkomen op een aantal dingen van afgelopen zondag. Ik kreeg een aantal goede vragen achteraf, die ik graag ook met jullie allemaal wil beantwoorden. Dat zal denk ik helpen om zaken juist te zien.

  • Hoe past een ‘voorganger’ in het verhaal over de oudste? De voorganger is een oudste; alleen niet elke oudste is een voorganger. De voorganger moet een oudste zijn, om de taken die wij normaal bij voorgangers zien Bijbels uit te voeren.
    • Het toezien op de gemeente, hoeden, voeden o.a. door onderwijs; dat is wat we bij een voorganger/dominee zien horen. Daarom hoort een voorganger/dominee ook een oudste te zijn.
  • Doet elke oudste hetzelfde? Nee, oudsten zullen zeker een verschillende focus hebben. In Handelingen 15 zien we dat de oudsten samenkwamen en dat Petrus en Jakobus opstonden om hen toe te spreken. Zij waren blijkbaar leiders binnen de groep.
    • Hun zorg was meer voor het onderwijs binnen de gemeente, terwijl de rest een andere focus had. Petrus was ook oudste, met een focus op de heidenen. Andere oudsten hadden hun focus op de Joden. God geeft focus zoals Hij dat wil.

1 Johannes 2:6 “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.”

[/expand]