Wat is een discipel?

Wij gaan van start met onze preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de Grote Opdracht van Jezus Christus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Ik weet vanuit sommige reacties die ik ontvangen heb dat niet iedereen geloofd dat de opdracht een-op-een ook voor ons, anno 2018 geld. Ik begrijp hoe men tot die conclusie zou kunnen komen. Dus ik hoop dat wanneer wij samen naar het totaalplaatje gaan kijken, eenieder van ons voor zichzelf de overtuiging zal krijgen dat de grote opdracht, het maken van discipelen, wel degelijk ook voor ons is. Wij zullen de komende zes weken gaan kijken naar alle aspecten van de grote opdracht, wat het voor de discipelen toen betekende en wat het voor ons, anno 2018 betekent.