Sessie 1 – Wat nu als ik niet voor 100% geloof in de toereikendheid van Gods Woord?

Wat nu als ik niet voor 100% geloof in de toereikendheid van Gods Woord?

Vorig jaar was het thema van de mannendag gebaseerd op het lied: “Rise up, o men of God! Sta op, oh mannen Gods”. Dit is zo’n krachtig lied dat eenieder van ons die wedergeboren is, oproept tot grootse dingen; dingen die niet vergaan, maar voor eeuwig zullen blijven.

Sta op, oh mannen Gods, stop met geringere dingen

Geef heel je hart, ziel, verstand en kracht om de Koning der koningen te dienen

Sta op, oh mannen Gods, Zijn Koninkrijk lijkt vertraagt

Luidt de dag van broederschap in

En herstel de fouten van gisternacht

Sta op, oh mannen Gods, de kerk wacht op jou

Uitgezonden om in mens diepste nood te voorzien

In Christus is onze kracht groot

Verhef het kruis van Christus

Treed in Zijn voetsporen

Als broeders van de Zoon des Mensen

Sta op, oh mannen Gods! Sta op, oh mannen Gods!