Wees een hedendaagse Habakuk

Afgelopen zondag hebben wij het hele Bijbelboek Habakuk met elkaar gelezen, en we he hebben gezien dat wat de profeet Habakuk zo’n 2.600 jaar geleden meemaakte, wij anno 2019 ook meemaken. Habakuk had een probleem. Hij zag als goede ‘Christen’ in de samenleving een en al onrecht, geweld, verwoesting, onenigheid en ruzie, én hij zag dat het Woord van God, de Wet van Mozes volkomen aan de kant gezet werd. In de eerste vier verzen van hoofdstuk 1 riep hij uit naar God: Habakuk 1:1-4 –1De last die de profeet Habakuk gezien heeft. 2HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet? 3Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. 4Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.” Habakuk, als goede en trouwe ‘Christen’ begreep niet waarom God dit toeliet zonder in te grijpen.