De weg naar geluk deel 1: Dolgelukkig zijn de armen van geest – Mattheüs 5:1-3

De weg naar geluk deel 1: Dolgelukkig zijn de armen van geest

Mattheüs 5:1-3

  1. In mijn inleiding op de Bergrede van afgelopen zondag bena-drukte ik vooral het feit dat God wíl dat Zijn kinderen dolgeluk-kig zijn.
    1. En dat is niet vreemd want God wil dat Zijn kinderen zijn of worden zoals Hij is. Jezus zei:
      1. Johannes 15:11 – Deze dingen heb Ik tot u gespro-ken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
        1. Mocht je de studie van afgelopen zondag gemist hebben dan raad ik je sterk aan om deze alsnog te be-luisteren want het vormt een basis voor de studie van vandaag en de daaropvolgende studies in de Bergrede.
LEES MATTHEUS 5:1-12