De weg naar geluk deel 2: Dolgelukkig zijn zij die treuren – Mattheüs 5:4

De weg naar geluk deel 2: Dolgelukkig zijn zij die treuren

Mattheüs 5:4

 1. Zeven weken geleden, op zondag 4 september zijn wij gestart met de inleiding op de Bergrede waarin ik benadrukte dat het Gods wil is dat Zijn kinderen zalig zijn, oftewel, dolgelukkig.
  1. En dat is niet vreemd want God wil dat Zijn kinderen zijn of worden zoals Hij is.
  2. Jezus leerde Zijn discipelen in Johannes 15 over het in Hem blijven, over het dragen van blijvend vrucht, over het verheerlijken van God de Vader, over het blijven in Gods liefde en over het in acht nemen van Gods geboden. En dan zegt Jezus:
   1. Johannes 15:11 – Deze dingen heb Ik tot u gespro-ken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
    1. God heeft ons Zijn Woord de Bijbel gegeven om ons te instrueren opdat Gods blijdschap in ons zal blijven en onze blijdschap volkomen zal worden.
   2. En God heeft ons de zaligsprekingen niet alleen gegeven om ons te instrueren, maar ook als een toetssteen om te zien of wij daadwerkelijk christen zijn.
  3. Zes weken geleden, op zondag 11 september hebben wij gekeken naar de eerste zaligspreking waarin Jezus in vers 3 zegt: “3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
   1. Het arm van geest zijn is de eerste stap richting het zalig zijn. Dus, mocht je deze studie van 11 september gemist hebben, dan raad ik je aan om het alsnog te gaan beluisteren via onze website: calvarychapel.nl.
LEES MATTHEUS 5:1-12