De werkwijze van Jezus – Mattheüs 4:23-25

De werkwijze van Jezus

Mattheüs 4:23-25

Twee zondagen geleden begon ik met Lukas 19:10 waarin staat: Lukas 19:10 – “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.” Hierin zien wij dat Jezus een missie heeft! Hij is 2000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om de verlorenen op te sporen en hun te redden. En wij, die reeds door Jezus gevonden en gered zijn, mogen dit werk dat Hij 2000 jaar geleden begonnen is, voortzetten. Dit betekent heel concreet dat de “search and rescue mission” (de opsporing en reddingsmissie) die Jezus 2000 jaar geleden begonnen is, nog steeds van kracht is, alleen nu, anno 2011 voert Jezus dit werk uit d.m.v. Zijn Lichaam, de kerk, Zijn volgelingen; ons dus! Vanmorgen, in de laatste 3 verzen van Mattheüs 4 zullen wij zien hoe Jezus hierin te werk gaat, én, dat Hij gaandeweg Zijn reddingsteam opleidt d.m.v. “on the job training”.