Wie is Die God Die voor ons is? (Deel 1)

Romeinen 8:31 (14-11-2021) Wie is Die God Die voor ons is?

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken was alweer een maand geleden. We hebben toen samen gezien wat Gods reddingsplan voor de mens is. Hij bestemd de mens voor redding, Hij roept ieder mens, degenen die reageren worden gerechtvaardigd en diegenen worden ook verheerlijkt.

  • Dit is hoe God redding voor ieder mens ziet, dit is Gods plan. Wij mensen horen ons te onderschikken aan Zijn plan; het is namelijk al geweldige genade dat we überhaupt bij Hem mogen komen, dat we gered kunnen worden.

Vandaag pakken we het op in v31 en gaan we het antwoord zien op de vraag: Wie is Die God Die voor ons is?

v31 God is voor ons

Doordat Paulus in Romeinen het thema ‘rechtvaardiging’ aan het uitdiepen is, kan het overkomen alsof God tegen de mens is. Hij laat namelijk zien wat er schort aan ons, Hij laat zien dat we zondaren zijn en dat daar gevolgen aan zitten.

  • Dat kan voelen alsof God blij wordt van mensen op hun tekortkomingen wijzen. Alsof Hij het leuk vindt om te laten zien dat we tekort schieten en het daarbij te laten. Het kan voelen alsof Hij tegen ons is en Hij niet echt zo houdt van de mens als wij denken.

Daarom trekt Paulus, geleid door de Geest, een zeer belangrijke conclusie: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” God is voor ons, Hij staat achter ons, Hij staat aan onze kant. Hij is niet bezig met de mens ‘even lekker op dingen wijzen’, Hij is bezig met de mens redden.