Zachtmoedigheid als vrucht van de Geest

2023.0611 – Zachtmoedigheid als Vrucht van de Geest
Galaten 5:22

[CC Haarlemmermeer, 11 juni 2023]
Alle Schriftreferenties zijn genomen van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven

INTRODUCTIE
Sla alsjeblieft je Bijbel open naar Galaten hoofdstuk 5 aangezien we vandaag gaan kijken naar één woord uit dat hoofdstuk, namelijk: zachtmoedigheid als vrucht van de Geest.
Als Paulus dit ene vers over de vrucht van de Geest schrijft dan doet hij dat in de context van een grotere gedachte over vrijheid en liefde waar hij ons toe oproept, en daar gaan we zo ook naar kijken. De meeste van ons zullen waarschijnlijk wel een beeld hebben van wat zachtmoedigheid is, maar het is goed om juist duidelijker te krijgen van Paulus’ beeld van zachtmoedigheid is zodat we ons juist daar naar kunnen laten vormen, en het
ook echt als vrucht in ons leven z’n werk kan gaan doen, zodat we het niet gaan forceren in onze eigen kracht.

Lees met mij Galaten 5:22-23… “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.”
[Openingsgebed]

“Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Zo gaat het gezegde tenminste. Ik weet niet of dit echt zo is. Mijn ervaring is dat ook verre vrienden nog steeds van grote waarde kunnen zijn. Anderzijds, niet elke buur is een goede buur. Dat hoeft wellicht ook niet. Laat mij vooropstellen dat wij op zich een prima relatie met onze buren hebben, maar ze hebben duidelijk een andere levensstijl dan ons en maken vaak geluid op manieren en
tijdstippen dat niet onze keuze zou zijn. En als zij het niet zelf zijn dan zijn het wel de vrienden en kennissen van de twee tienerjongens die voldoende leven in de brouwerij brengen. Ik zeg dit nu even luchtig, maar dit is ook overduidelijk voor de rest van de buurt, en helaas is ook de politie en zelfs ook de gemeente al meerdere malen betrokken geweest. Het is dus wel serieus. Situaties te over om zachtmoedig reageren, en dat lukt
me vaak maar zeker niet altijd.