Zinvol geweld – Mattheüs 11:12-24

Zinvol geweld

Mattheüs 11:12-24

 1. In 2 Petrus 3:16 schrijft Petrus dat de apostel Paulus, in zijn brieven een aantal zaken ter sprake brengt die moeilijk te begrijpen zijn.
  1. Dit vind ik zo mooi! De Bijbel geeft toe dat sommige ding-en die in de brieven van Paulus staan, gewoon moeilijk te be-grijpen zijn.
   1. Het ligt dus niet aan mij als ik sommige dingen moeilijk begrijp.
  2. Let wel dat Petrus hier aangeeft dat “sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn”.
   1. Hij zegt niet dat veel dingen moeilijk te begrijpen zijn. Hij zegt ook niet dat sommige dingen onmogelijk te be-grijpen zijn.
    1. Ik heb dus geen excuus om de Bijbel links te laten liggen omdat ik niet snap wat erin staat.
   2. Bovendien zei Jezus in Joh. 16:13 tegen Zijn discipelen dat de H.Geest hen de weg zal wijzen tot de volle waarheid.
    1. Dit betekent dus voor de trouwe discipel dat de H.Geest ook de moeilijk te begrijpen dingen begrijpelijk zal maken.
   3. Jezus Zelf heeft ook het e.e.a. gezegd dat moeilijk te begrij-pen is, en vandaag komen wij zoiets tegen.
Mattheüs 11:12-24