Zou Jezus Zijn bruid mishandelen? – Openbaring 3:7-13 2/2

Zou Jezus Zijn bruid mishandelen?

Wij zijn momenteel bezig met onze studie in het Bijbelboek Openbaring en wij bevinden ons vanmorgen in Openbaring hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 en 3 bestaan uit zeven brieven van Jezus Christus die Hij aan zeven plaatselijke kerken in Klein Asia had geschreven. Vorige week hebben wij een start gemaakt aan de zesde brief, de brief aan de kerk in Filadelfia. Deze brief maken wij vandaag af en volgende week gaan wij de laatste brief behandelen, de brief aan de kerk in Laodicea.