“Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe.” (1 Koningen 19:19) God had Elia de opdracht gegeven om zijn eigen opvolger te zalven. Elisa, een boerenzoon, was geroepen door God. Hij was op het land aan het werk toen God hem riep, dit is een belangrijk principe. Door het Woord heen zien we dit terug komen, God roept hen die trouw zijn, die werken.

Geroepen door God

Elisa, David, Mozes, en nog vele anderen; allemaal werden ze geroepen door God terwijl ze aan het werk waren. Elisa was als boer aan het werk, met 12 span koeien, om het land om te ploegen. God zag dat hij trouw was in het werk dat hij deed, dat hij werkte naar Gods wil, ook als niemand hem zag. God riep Elisa om Hem te dienen, Hem te volgen, Zijn spreekbuis te zijn. Die roeping kwam deels voort uit het feit dat Elisa trouw diende.

Het feit dat Elisa 12 span koeien had, 1 span had 2 koeien, laat zien dat hij een rijk man was. Hij had 24 koeien om het land te bewerken, dat moet dus ook een groot stuk land zijn, anders heb je niet zoveel koeien tegelijk nodig. En dat liet hij allemaal achter zich om God te dienen, Elisa werd geroepen door God en hij reageerde direct.

God roept de beschikbare

Het principe dat we bij Elisa zien, is een eeuwig principe. God is altijd op zoek naar mensen die trouw zijn in wat ze doen, trouw zijn in wat ze beloven. Dat zijn de mensen die Hij wil gebruiken in Zijn koninkrijk. We lezen niet dat Elisa een leerling-profeet was, dat hij training had gehad in het luisteren naar Gods stem of dat hij enige andere eigenschap had die hem geschikt maakte. Wat we lezen over Elisa is dat hij aan het werk was op het moment dat God hem riep. Die houding van werken, van trouw zijn, van ‘onzichtbaar’ werk willen doen, is wat God zoekt.

God roept de mensen die beschikbaar zijn voor Hem, niet de mensen die zelf capabel zijn. Elisa was een werker, Mozes was een werker, de discipelen waren aan het werk toen Jezus hen riep. Dat is het principe dat we door het hele Woord heen zien, dat is het principe dat vandaag nog steeds geldt. Als jij gebruikt wil worden door God, wees dan 1) trouw in de dingen die je nu van Hem gekregen hebt, 2) beschikbaar voor Hem.

Trouw

God wil dat we trouw zijn; als we iets zeggen moeten we dat doen. Ons woord moet iets betekenen, moet daadwerkelijk een belofte zijn waar we ons aan houden. God wil dat we trouw zijn, juist ook in de kleine dingen. Dingen terug geven als je wat leent, op tijd terug brengen, op tijd betalen, etc. Als je belooft iets op een bepaalde dag af te hebben, dan doe je dat.

Dat is een houding van het hart, een houding die God wil zien in al Zijn dienaren. Dit is iets dat God in ons kan en wil doen, maar ook iets waar je zelf op mag letten. God wil dat we hier zelf ook op letten en dan gaat Hij ons hierin doen groeien.

Beschikbaar

Elisa werd geroepen door God en hij ging. Dat is een houding van beschikbaar zijn. De discipelen deden hetzelfde, toen Jezus riep gingen ze met Hem mee. Dat is hoe jouw hart hoort te zijn, bereid om te gaan waar en wanneer God roept. Ook als het je iets kost, ook als het ‘niet uitkomt’. Je hart moet God en Zijn wil belangrijker vinden dan alles. Dat is beschikbaar zijn.

God is op zoek naar mensen die Hem willen dienen, niet naar mensen die alles zelf kunnen. De enige kwalificatie die Hij belangrijk vindt, is dat je Hem meer vertrouwt dan jezelf. Beschikbaar zijn voor Hem, om Zijn wil, op Zijn manier te doen; dat is wat God wil. Op die manier kan Hij het werk in en door je heen doen, op die manier ben jij een instrument in Zijn handen. Dat is de enige en beste manier om God te dienen zoals Hij dat wil.

God roept jou

Voor ieder leven heeft God een doel, ook voor jou. Hij wil jou gebruiken in Zijn koninkrijk, tot Zijn eer. Dat is Wie Hij is, dat is Zijn karakter. Hij heeft jou gemaakt en weet dus precies hoe Hij jou perfect tot je recht kan laten komen. De vraag is niet of Hij je kan gebruiken, maar of jij beschikbaar bent voor Hem. De vraag is of jij trouw bent en Hem wil dienen naar hoe Hij je roept.

Ga met God in gesprek, vraag Hem om je te laten zien of je trouw en beschikbaar bent. Ga Hem vragen wat de kleine dingen zijn waar je trouw in mag zijn, de kleine dingen die Hij nu al voor je heeft. Trouw in het kleine leidt tot de mogelijkheid om trouw te zijn in het grote. Ook jij bent geroepen door God, Mattheüs 28:19 is de roeping van elke christen; de vraag is hoe God wil dat jij daarin handelt. Vraag Hem je dat te laten zien en Hij zal je dingen geven om trouw in te zijn.

Als je hier vragen over hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen