“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” (Exodus 14:13) De situatie van Israël is niet veranderd, Egypte komt met hun leger op hen af vanaf de berg, de Rode Zee ligt achter ze. Dit is een onbegrijpelijke, onoverwinnelijke situatie; en in die situatie zegt God ‘wees niet bang’, ‘houd stand’ en ‘kijk naar God’.

Kijk naar God

Exodus 14:10 laat zien dat Israël naar de berg keek, waar de Egyptenaren met hun leger, wapens en strijdwagens vanaf kwamen. Achter Israël lag de Rode Zee, ze waren met gezinnen, spullen, vee, zonder soldaten of wapens. De menselijke, begrijpelijke, reactie is dan om bang te worden, plannen te maken en weg te rennen. Toch wilde God iets anders van hen, God wilde dat ze hun ogen op Hem zouden richten, ‘kijk naar God’.

Doordat de Israëlieten hun ogen op de Egyptenaren richtten, waren ze bezig met de onmogelijkheid van hun situatie. God wilde dat ze keken naar ‘het heil van de HEERE dat Hij nog vandaag voor u zal bewerken’. Israël moest kijken naar iets dat er nog niet was, naar iets dat nog moest komen. God had een plan om hen te bevrijden en om hun vijand te verslaan, Hij wilde dat Israël op Hem vertrouwde. Israël moest geloven: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ (Hebreeën 11:1)

Geloof

Als je in geloof naar een situatie kijkt, kan de situatie zelf nog steeds hopeloos lijken, maar in geloof heb je vertrouwen op God. In geloof vertrouw je God dat Hij de situatie ziet, dat Hij bij je is, dat Hij je kan redden en dat Hij je er doorheen zal dragen. Israël had dat geloof niet, en misschien heb jij dat geloof ook wel niet op dit moment. De wereld lijkt af en toe wel in te storten, er gebeurt van alles, en toch is dan de uitdaging ‘kijk naar God’.

Als je je ogen van de situatie afhaalt en naar God kijkt, zal je zien dat God groter is. Jij kan een ‘oplossing’ bedenken voor de situatie, maar ik denk niet dat iemand van Israël had bedacht dat God, via Mozes, een pad door de zee zou maken. Alleen God kan dat bedenken, alleen geloof in God kan daarop vertrouwen. Door je op God te richten, in gebed, met broeders en zusters, door je Bijbel te lezen en daardoor je gedachten op God te richten, zal je open staan voor Gods leiding en Gods weg in je situatie.

Waar kijk jij naar?

God zegt ‘kijk naar God’, je menselijke instinct zegt om alles te gaan doen behalve dat. De vraag is welke keuze jij maakt. Mozes luisterde naar God en God gebruikte hem toen geweldig om Israël te bevrijden en hun vijand te verslaan. Dat kwam alleen doordat Mozes naar God keek, i.p.v. naar de situatie. Mozes wist dat God groter was dan de situatie, groter dan Egypte, groter dan de Rode Zee. God had een oplossing, in geloof vertrouwde Mozes dat God zou leiden.

‘Kijk naar God’, is dat jouw eerste reactie in een situatie? Oprecht naar God gaan, jezelf afhankelijk opstellen van Hem, je leven in Zijn handen leggen; is dat wat jij doet? Dat is hoe God het leven van de christen wil hebben. We horen in geloof, niet op basis van wat we zien te leven (2 Korinthe 5:7). Kijk naar God, dat is de enige en beste keuze in elke situatie. God kan, zal en wil je dragen.

Neem gerust contact met ons op als je hier vragen over hebt.