Bijbelse waarheid tegenover wereldse waarheid

Een populaire zienswijze in de wereld, en jammer genoeg ook in sommige kerken is dat er geen waarheid is. Men zegt ‘jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid’. Net zoals met alles, moeten we die woorden toetsen aan de Bijbel. De wereld zegt, er is geen waarheid; de vraag is wat de Bijbel daarover zegt. In dit artikel zetten we Bijbelse waarheid tegenover wereldse waarheid.

Waarheid

Om christen te zijn moet je een aantal dingen geloven. Een fundamentele vraag is wat de reden is dat we dingen geloven; het antwoord op deze vraag bepaalt of het logisch is wat we geloven. Iedereen heeft een bepaald fundament waar ze op bouwen, dat wat ze als waarheid zien. Christenen hebben de Bijbel als waarheid.

De vraag is wat je daarmee doet, neem je de hele Bijbel als waarheid aan? Of neem je maar een deel ervan als waarheid aan? Jezus, God Zelf, zegt in Johannes 17:17 ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.’ Dat is hoe Jezus naar Gods Woord, de Bijbel kijkt: waarheid. Jezus heeft het hier over de hele waarheid, de hele Bijbel, alles dat er in staat. God Zelf geeft aan dat er waarheid is, de vraag is of jij dat aanneemt.

Bijbelse waarheid tegenover wereldse waarheid

De wereld zegt ‘er is geen waarheid’. Dit statement gaat regelrecht in tegen de duidelijke leer van het Woord, wat betekent dat jij voor een keuze staat. De keuze is of je God gelooft, en daarmee wat Hij zegt, of dat je de wereld gelooft, en wat de wereld zegt. De keuze die je maakt heeft gevolgen, zoals elke keuze dat heeft. Als je kiest om God op Zijn Woord te geloven, dan moet je jezelf gaan onderwerpen aan Zijn woorden en daarnaar gaan leven. Als je kiest om de woorden van de wereld als waarheid te zien, moet je leven naar de woorden van de wereld.

Galaten 5:17 leert dat Gods wil en de wil van de wereld (en het vlees) lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze zijn het fundamenteel met elkaar oneens. Gods Woord is erop gericht om voor God te leven, om heilig te zijn zoals God heilig is (1 Petrus 1:16). De wereld wil leven voor eigen plezier, eigen lol, voor alles dat ik voor mij wil.

In Lukas 9:23 onderwijst Jezus dat wij moeten sterven aan onszelf, onze eigen verlangens ondergeschikt moeten maken aan die van God en dan Hem volgen. Dat is wat God Zelf aangeeft als de manier om naar Zijn wil te leven. De wereld wil alles voor zichzelf doen, alles voor eigen gewin, eigen verlangens staan voorop. Ook hierin staan Gods Woord en de wereld lijnrecht tegenover elkaar.

Als je Gods Woord als waarheid aanneemt, dan kan je niet leven naar de woorden van de wereld. Gods Woord is fundamenteel waar, onveranderlijk, eeuwig (Mattheüs 24:35), zelfs God Zelf (Johannes 1:1). ‘Er is geen waarheid’ blijft niet overeind als je gaat kiezen tussen Gods Woord en de wereld, want waar je achteraan loopt is wat je accepteert als waarheid. De keuze is Bijbelse waarheid tegenover wereldse waarheid, het een of het ander.

Maakt het uit?

Moet je kiezen? Maakt het uit of er waarheid is of niet? De Bijbel leert van wel. Johannes 1:1 leert dat Gods Woord God Zelf is, wat betekent dat God de Bijbel een hoge standaard geeft. Als de Bijbel waar is, is God echt en heeft Hij gelijk; als de Bijbel niet waar is, bestaat God niet. De keuze over wat je volgt, wat je als waarheid aanneemt, bepaalt waar je de eeuwigheid doorbrengt.

Gods Woord leert dat er 2 opties zijn, eeuwig bij God in de hemel voor hen die in Jezus geloven. Eeuwig op een plek die de Bijbel de hel noemt, voor hen die niet in Jezus geloven. God kan niet liegen (Numeri 23:19), Hij is liefde (1 Johannes 4:8), Hij houdt oneindig veel van jou. In Zijn Woord maakt Hij duidelijk wat waarheid is, ook over jouw eeuwigheid. Als je de woorden van de wereld aanneemt zal je missen wat God zegt en daarmee wat Hij over jouw eeuwigheid zegt.

Gods Woord is waarheid, er is nog nooit bewezen dat de Bijbel ergens ongelijk over heeft. De vraag is of jij Gods Woord aanneemt als waarheid of niet. Neem jij het hele Woord van God aan als waarheid? Of wil jij bepalen wat wel en niet waar is? Dan zeg jij het beter te weten dan God, beter dan Hij Die alwetend is (1 Johannes 3:20). Neem Gods Woord als waarheid aan en je zal zien dat God over alles gelijk heeft; geef je leven aan Hem, en je zal zien dat Zijn Woord waarheid is.

De wereld zegt ‘er is geen waarheid’, God zegt dat Zijn Woord waarheid is. Het is de keuze tussen Bijbelse waarheid tegenover wereldse waarheid. Geloof in Hem, accepteer Zijn waarheid en je zal eeuwig leven hebben, God Zelf zal met je zijn.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder in je zoektocht naar echte Bijbelse waarheid. Dit kun je bijvoorbeeld doen door andere antwoorden op levensvragen op onze website te lezen. Druk daarvoor op onderstaande knop.