Hoe hoort een christen om te gaan met emoties?

Als mensen maken we elke dag emoties mee, zowel leuke en fijne, als minder fijne emoties. Ensie.nl definieert emoties als volgt: ‘Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel. De vier bekendste emoties noemt men angst, vreugde, boosheid en verdriet.’ Omdat we deze beleving en gevoelens elke dag meemaken, is het goed om te weten of er een plek voor is als christen en wat die plek dan is. Om de vraag ‘hoe hoort een christen om te gaan met emoties?’ te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar emoties in het algemeen, daarna naar afzonderlijke emoties.

Emoties in de Bijbel

De Bijbel is een boek vol mensen, vol mensen met allerlei emoties. Alle mensen in de Bijbel hebben emoties laten zien, niet allemaal hebben ze dat op een juiste manier gedaan. De eerste mens, Adam, was gemaakt met emoties. In Genesis 3:10 lezen we over de eerste expliciete emotie, angst. Adam was bang voor God, nadat hij gezondigd had tegen God. De Psalmen staan vol met emotie, Psalmen is het meest emotionele boek van de Bijbel. Dit boek gaat van grote vreugde (Psalm 112) en de bron daarvan, naar verdriet (Psalm 22:2-3), pijn (Psalm 32:3), boosheid (Psalm 37:7-8); allemaal komen ze er in voor.

Jezus, God Zelf, sprak over blij zijn (Lukas 15), Hij was Zelf doodsbang (Lukas 22:44); Hij was een mens Die alle dingen meemaakte, ook op gebied van emoties. Over God de Vader staat er door de Bijbel heen dat Hij emoties heeft. Emoties komen door de hele Bijbel heen voor, bij zowel mensen als God Zelf. Het belangrijkste is niet of we emoties hebben, maar hoe daar mee om te gaan.

Christen en emoties

In de Bijbel wordt ‘het hart’ uitgelegd als de zetel van de emoties, de plek waar emoties vandaan komen. Tegelijkertijd leert de Bijbel dat het hart een probleem is. Jeremia 17:9 “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” God wil dat de christen doorheeft dat hart niet te vertrouwen is, dat het hart misleidend is. Daarbij hoort dat de emoties die uit het hart komen ook misleidend kunnen zijn. Als je een emotionele film kijkt, maar het geluid uit zet, is de film al een stuk minder emotioneel. Onze emoties zijn makkelijk te bespelen en te misleiden.

Emoties horen de christen niet te leiden, horen niet te bepalen wat wij doen. De Bijbel, Gods Woord, hoort te bepalen wat wij doen en hoe. Omgaan met emoties als christen betekent dat we elke situatie bekijken vanuit de Bijbel. We moeten kijken hoe God zou willen dat we zouden reageren, niet hoe onze emoties willen dat we reageren.

Jezus als voorbeeld

Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde liep, ervoer Hij alle emoties die wij ook ervaren op dit moment. Hij reageerde perfect op alle dingen die Hem overkwamen. Hij heeft perfect geleefd dat het doel van de mens is om God eer te brengen (Jesaja 43:7). Dit is het voorbeeld dat Hij aan ons geeft, het voorbeeld dat Hij gedurende Zijn hele leven op aarde liet zien.

Toen Jezus onterecht met een zweep geslagen werd, toen Hij aan het kruis genageld werd, toen Hij onterecht tot de dood veroordeeld werd, werd Hij niet boos. Hij vroeg God om de mensen te vergeven die Hem deze dingen aandeden. Toen Jezus verraden werd door Judas Iskariot, iemand die 3 jaar met Jezus opgetrokken had, werd Hij niet boos op Judas; Jezus reageerde liefdevol.

In de Bergrede (Mattheüs 5-7) leert Jezus de christen van alles over hoe te leven in deze wereld. Onder andere leert Hij ons hoe met emoties om te gaan. In Mattheüs 5:22 stelt Jezus niet juist boos zijn op een mede-christen gelijk aan moord. Hij gaat zelfs verder, in Mattheüs 5:44 draagt Hij de christen op om onze vijanden lief te hebben. In Mattheüs 6:19-34 leert Jezus ons hoe we om moeten gaan met bezorgdheid, namelijk dat we God moeten vertrouwen boven wat de omstandigheden ons laten zien. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat Jezus ons vertelt over emoties, over hoe daarmee om te gaan.

Conclusie

De mens is geschapen tot Gods eer, alles wat we doen hoort dat te laten zien. Ook de manier waarop we omgaan met emoties hoort God te eren. God Zelf toont emoties in de Bijbel, maar wel op een juiste manier. Hij slaat nooit door in emotie, Hij reageert nooit puur en alleen vanuit emotie. God laat ons zien dat emoties een belangrijke, maar wel ondergeschikte plek hebben aan God eer brengen. Hoe hoort een christen om te gaan met emoties? Vraag jezelf af bij de emoties die je hebt en hoe je die uit, of dat is hoe Jezus dat zou doen. Onderzoek in de Bijbel wat God Zelf met die emotie gedaan heeft, wat voor voorbeelden de Bijbel geeft, zodat je kan zien wat Gods idee is bij het uiten van die emotie.

7

Mocht je vragen hebben of gebed nodig hebben, neem gerust contact met ons op. Als je een studie wilt luisteren over emoties, klik dan hier, of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.