Hoe moet de Bijbel geïnterpreteerd worden?

“Een belangrijke vraag om te stellen, is ‘hoe moet de Bijbel geïnterpreteerd worden?’. De Bijbel is door God gegeven, Hij heeft de woorden op laten schrijven door de mensen die Hij inspireerde. Hij heeft hen de letterlijke woorden gegeven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Om erachter te komen wat een schrijver bedoelt, kan je het beste letterlijk nemen wat hij opgeschreven heeft, zonder een eigen interpretatie erop te leggen. Hetzelfde geldt voor de Bijbel, om erachter te komen wat God bedoelt met de dingen die Hij op heeft laten schrijven, moeten we de Bijbel zo letterlijk mogelijk interpreteren.

Jezus

Een geweldig voorbeeld van Iemand Die de Bijbel letterlijk nam was Jezus Zelf. Hij nam het Woord van God letterlijk, Hij citeerde het Woord van God letterlijk. Jezus gebruikte het  Woord van God letterlijk. Toen Jezus verleid werd in de woestijn door de satan citeerde Hij letterlijk het Woord van God. In Lukas 4:4 citeert Jezus een stuk uit Deuteronomium, wat Hij letterlijk neemt. Jezus geeft aan dat het voor het leven van de mens belangrijker is om Gods Woord tot zich te nemen dan eten. Hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden kunnen we dus leren van Jezus zelf.

Een andere reden om de Bijbel letterlijk te interpreteren is dat als we dat niet doen, er iemand moet zijn die beslist wat we wel en wat we niet letterlijk interpreteren. Wie beslist dat? Wie bepaalt er wat er uit Gods Woord wel en niet letterlijk genomen moet worden? Is er iemand met meer autoriteit dan God zelf? (Mattheüs 28:18) God zelf heeft Zijn Woord gegeven, God zelf heeft het ingeblazen (2 Timotheüs 3:16). Laten we het letterlijk nemen, letterlijk interpreteren en letterlijk doen wat Hij van ons vraagt.

Ondanks dat we de Bijbel zo letterlijk mogelijk moeten interpreteren, zijn er bepaalde onderdelen van de Bijbel die figuurlijk zijn. Deze dingen zijn te vergelijken met Nederlandse spreekwoorden: “er zit een addertje onder het gras”. In het geval van dit spreekwoord zit er geen letterlijke adder onder het gras, het is een gezegde. Hetzelfde geldt voor delen van de Bijbel, ook de Bijbel heeft figuurlijk bedoelde delen (bijvoorbeeld Psalm 1:3).

Hoe interpreteer je de Bijbel letterlijk?

De enige manier om de Bijbel letterlijk te interpreteren is om aan exegesis te doen, wat “eruit halen” betekent. Oftewel, we moeten uit de tekst halen wat er in zit. Tegenover exegesis staat eisegesis wat “erin stoppen” betekent; bij eisegesis stop je je eigen ideeën in de tekst, bij exegesis haal je eruit wat er in zit.

Bij exegesis is het van belang dat er wordt gekeken naar de 5 W’s en de H: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Deze vragen zijn slechts een aantal van de vragen die gesteld kunnen worden aan de tekst om erachter te komen wat de tekst daadwerkelijk zegt. Wie heeft het geschreven, wat heeft hij geschreven, waar schreef hij dit, wanneer schreef hij dit, waarom schreef hij juist dit en hoe schreef hij dit? Allemaal vragen die van belang zijn om de tekst goed te kunnen interpreteren.

“Context bepaalt” bij interpretatie

Bovenop de 5 W’s en de H komt misschien wel de belangrijkste regel voor goede exegesis: context, context, context. God heeft de volledige Bijbel gegeven, niet slechts 1 vers. Context bepalen is heel belangrijk, het kan je behoeden tegen flink in de fout gaan met dingen interpreteren.

Een voorbeeld van waarom context belangrijk is, is Mattheüs 3:11 “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Zonder de context lijkt het erop alsof God zijn kerk wil zegenen met de Heilige Geest en met vuur. Als we vers 12 erbij pakken krijgen we opeens een heel ander beeld: “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.” (Mattheüs 3:11-12) Hieruit blijkt de het vuur een heel andere context heeft, namelijk Gods oordeel. De Heilige Geest is voor de gelovigen, het vuur is voor de ongelovigen. Context, context, context.

7

Als je hulp nodig hebt over hoe de Bijbel te interpreteren, neem contact met ons op. We willen je graag helpen om Gods Woord juist te lezen en te begrijpen. Indien gewenst, kun je navigeren naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.