Hoe vind ik rust in het leven?

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een burn-out, depressies en zijn steeds meer mensen moe. We hebben steeds beter vakanties, meer ‘technieken’ om rust te vinden, maar toch blijven burn-out, depressie en vermoeidheid groeien. Het is een geweldige geruststelling dat God rust voor de mens heeft, Hij heeft het antwoord op de vraag ‘Hoe vind ik rust in het leven?’

Gods antwoord op hoe je rust in het leven vindt

Jezus liep 2000 jaar geleden op aarde rond en toen speelde de vraag over rust ook al. De Israëlieten waren heel druk met allerlei dingen om Gods liefde te ‘verdienen’. Door alles wat ze deden werden de mensen moe, dus zei Jezus het volgende: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.’ (Mattheüs 11:28) Dit is een belofte van God. God houdt Zich altijd aan wat Hij zegt in Zijn Woord. God zegt over Zichzelf: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?’ (Numeri 23:19)

Wat betekent dit?

We hebben nu een belofte van God, maar wat moeten we doen om bij Jezus te komen? Het eerste en belangrijkste is dat je je leven aan Jezus moet geven. Waarom moeten? Omdat zolang ons leven niet van Jezus is, we nooit rust zullen ervaren zoals God het bedoeld heeft. God heeft de mens gemaakt (Genesis 1-2), onderdeel van Gods plan voor de mens is rust. Genesis 2:1-3 leert dat God rustte na het maken van de hemel, de aarde en de rest in het universum. Dit is het voorbeeld dat wij mogen volgen, rusten bij God. Dat kunnen we alleen als er geen scheiding meer is tussen ons en God.

Zonde brengt scheiding tussen mens en God (Jesaja 59:2), zonde verdient straf. Ieder mens is zondig (Psalm 51:7), dus verdient ieder mens straf. Jezus heeft die straf voor ieder mens gedragen, Hij biedt Zijn redding aan iedereen aan (Johannes 3:16). De vraag is of wij dat aanbod aannemen. Je zal zoveel rust vinden in het feit dat Jezus jouw zonde en schuldgevoelens van je af wil nemen. Neem Zijn offer aan, accepteer Zijn vergeving. Bid tot God en vertel Hem dat je een zondaar bent die Zijn vergeving nodig hebt.

Rust gevonden, en dan?

Nadat je Jezus aangenomen hebt, zal je merken dat je een rust van God krijgt die je niet kan bevatten. Daarnaast krijgen we de belofte dat we alles waar we mee zitten bij God mogen neerleggen in gebed en dat we dan vrede van God zullen ontvangen (Filippenzen 4:6-7).

De Bijbel gaat zelfs nog een stap verder, God is de God van vrede (Filippenzen 4:9). Voor rust in het leven, rust in ons hart, hoofd en emoties, moeten we bij God zijn. Hij is de God Die echte rust kan en wil geven. Hij kan en wil jou de rust geven die je zo zoekt.

Het antwoord op de vraag ‘Hoe vind ik rust in het leven?’ Geef je leven aan Hem, misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer. Leg in gebed alle dingen bij Hem neer en vraag Hem om je rust te geven. Niet omdat je er recht op hebt, maar omdat Hij het beloofd in Zijn Woord.

7

Als je hier vragen over hebt, als je je leven aan de Heere hebt gegeven of als je verder wil praten hierover, neem contact met ons op. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.