Hoort een christen geld te geven aan de kerk?

Geld is een belangrijk onderdeel van het leven van vandaag de dag. Het is nodig om allerlei goede en nuttige dingen te doen, zoals eten kopen, rekeningen betalen, etc. Binnen de kerk is er soms onenigheid over andere manieren om geld te gebruiken, specifiek bij het onderwerp geven aan de kerk. Hoort een christen geld te geven aan de kerk? Laten we Bijbels naar dit onderwerp kijken.

Geven in het Oude Testament

Vanaf heel vroeg in de Bijbel zien we dat er gegeven werd aan God. Geven in het Oude Testament ging vaak hand in hand met offeren aan God. Kaïn en Abel offerden aan God (Genesis 4), Abraham offerde aan God (Genesis 22), en zo zijn er nog vele voorbeelden. Offeren en geven aan God waren allebei een onderdeel van God aanbidden, met de middelen die God ons gegeven heeft. In het hele Oude Testament zien we dat er geofferd wordt.

We zien echter ook dat God specifieke instructies geeft aan Israël over wat ze moeten geven en hoeveel. Hierbij een aantal voorbeelden van geven in het Oude Testament:

  • Vrijwillige tiende: Abram (in Genesis 12 en 13) offerde vrijwillig zijn tiende aan God, God verplichtte hem daar nooit toe.
  • Vóór de wet van Mozes: Genesis 47:24, 26 laten zien dat men 20% aan de farao moest geven, zoals opgedragen door Jozef.
  • Tijd van de wet: In Leviticus 27 spreekt God over het geven van de tiende van het inkomen van de Israëlieten. Hierbij opgeteld moest Israël 10% geven om als familie van te eten (Deuteronomium 12:6-19). Ook moest men elke 3 jaar nog eens 10% geven, als levensonderhoud voor de Levieten (Deuteronomium 14:28-29). Daarnaast mocht je als boer niet alle opbrengst van het land halen, je moest een deel achterlaten voor de armen en de weduwen (Leviticus 19:9-10). Dan is er nog tempelbelasting en elk 7e jaar het land laten rusten.

De Joden gaven veel meer dan de 10% die sommige mensen denken dat ze gaven, het ligt een stuk dichter bij 33%, op jaarbasis.

Geven in het Nieuwe Testament

Net zoals in het Oude Testament, heeft de Bijbel veel te zeggen over geven. We horen nog steeds aan God te geven, dat wat Hem toekomt. Mattheüs 22:21 leert ons dat we aan God horen te geven wat Hem toekomt. God geeft ons nergens in het Nieuwe Testament een specifiek getal over hoeveel we horen te geven, Hij geeft wel specifieke instructies voor het geven.

Een van de voornaamste instructies staat in 2 Korinthe 9:7, waar Paulus ons oproept om ‘blijmoedig’ te geven, ‘niet uit tegenzin of uit dwang’. De reden hiervoor is ‘God heeft een blijmoedige gever lief’. Het geven moet iets zijn dat we doen omdat we blij zijn om iets aan God terug te geven.

Hebreeën 13:16 leert ook dat christenen horen te delen wat ze hebben. God wil dat dat waarmee Hij ons zegent, gebruikt wordt om anderen ook te zegenen.

Hoort een christen geld te geven aan de kerk?

In 1 Timotheüs geeft Paulus instructies aan de jonge voorganger Timotheüs. Onderdeel van deze instructies is hoe de kerk om hoort te gaan met geven, specifiek ook aan de kerk. 1 Timotheüs 5:17-18 leren dat de voorganger van een kerk ondersteund moet worden door zijn gemeente. Dit zegt niet dat een gemeente die niet kan voorzien voor een voorganger dingen niet goed doet. Paulus draagt Timotheüs op om de kerk te leren dat ze moeten geven, om de voorganger die hen dient te ondersteunen.

Nergens wordt een bedrag of percentage genoemd dat men hoort te geven. De uitdaging die God in 2 Korinthe 9:7 bij ons neerlegt, is om Hem te zoeken en op zo’n manier te geven dat we Hem blij maken. God blij maken zou de christen blij moeten maken, dus kunnen we vreugde vinden in het geven. In het Oude Testament was geven een offer. Een offer kost je iets, specifiek een deel van je eigen eten. Dat principe van geven, dat het je iets hoort te kosten, misschien zelfs wel pijn hoort te doen, is een goed principe.

Geven aan de kerk

Een christen hoort zijn/haar geld aan God te geven. Onderdeel daarvan is geven aan de kerk, zodat de voorganger van de kerk betaalt kan worden. Dat is echter niet de enige plek waar wij geld voor kunnen inzetten, maar wel een belangrijke. Bid dat God jou laat zien waar Hij het geld dat Hij aan jou gegeven heeft voor wil inzetten. Hij heeft jou verantwoordelijk gemaakt voor het geld dat Hij jou geeft, gebruik het tot Zijn eer.

Mocht je hier meer over willen weten, dan kan je hier 1, 2, 3, 4 preken vinden die hier meer op in gaan. Als je hier meer over wilt weten, neem gerust contact met ons op.

Kerken zijn vaak ANBI instellingen, wat voordelen oplevert bij de Belastingdienst. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan hier.

7

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Het is ook mogelijk om via onderstaande knop naar andere antwoorden op levensvragen op onze website te navigeren.