Hoort een christen naar de kerk te gaan?

Als christenen is de vraag of we naar de kerk moeten gaan een belangrijke. We moeten een juiste mening over de kerk hebben, omdat God een mening over de kerk heeft. Johannes 17:17 geeft aan dat Zijn Woord waarheid is, dus we moeten in het Woord van God zoeken naar de waarheid over de kerk. Op de vraag “Hoort een christen naar de kerk te gaan?” willen we het Bijbelse antwoord weten.

Lichaam van Christus

De kerk is het lichaam van Christus, de kerk is dat wat Jezus gebruikt om Zijn werk op aarde te doen. De kerk hoort te bewegen waar Christus wil dat ze heen beweegt. Als kerk horen we Zijn eigenschappen uit te dragen. Paulus verwoordt het als volgt in Romeinen 12:4-5“Want  zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.” De kerk is dus niet een gebouw, maar de mensen in het gebouw. De kerk bestaat uit mensen, niet uit stenen.

De kerk is het lichaam, Christus is het hoofd van die kerk (Kolossenzen 1:16-17). Hij bepaalt, Hij denkt, Hij geeft richting. Dat is iets dat we als kerk vaak vergeten. Vaak gaan we zelf analyseren, zelf denken, zelf allerlei dingen bedenken. We vergeten dan dat Christus het hoofd van de kerk is en dat Hij alles al weet. Hij weet wat de juiste richting is, Hij weet wat de kerk hoort te doen.

De christen in de kerk

Nu we weten wat de kerk is, hoort de echte christen daar naartoe te gaan? “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:25) De schrijver van de Hebreeën brief is heel duidelijk. Deze schrijver spreekt tegen de kerk in Jeruzalem, tegen gelovigen in Jeruzalem. Hij zegt dat ze de samenkomst niet moeten verzaken, ze moeten juist naar de samenkomst gaan.

De belangrijkste reden voor dit vers, is het vers ervoor. Hebreeën 10:24 “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” Als christenen horen we op elkaar te letten. We horen elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hoe kunnen we dat bij elkaar doen als we niet samenkomen? Hoe kunnen we dat doen als we elkaar niet wekelijks spreken?

Christenen zijn schapen

Als christenen zijn we schapen van God. Jezus is de Goede Herder (Johannes 10:11), Hij zorgt voor Zijn schapen. Een kudde schapen is een lastige groep om aan te vallen, een enkel schaap is een makkelijke prooi. De vijand, de satan, wil graag dat we geïsoleerd zijn, zodat hij ons makkelijk aan kan vallen. Hij wil graag dat we alleen zijn en niet de samenkomst bezoeken. Hij wil graag dat we niet op elkaar letten, elkaar niet aansporen tot liefde en goede werken.

Daarnaast, en dit is misschien wel de belangrijkste reden, leidt de Goede Herder Zijn schapen naar grazige weiden. Schapen moeten eten, en het is de taak van de herder om de schapen te voeden. De voorganger is de onderherder, Jezus is de Opperherder. De Opperherder wil Zijn schapen voeden, wil Zijn schapen leiden naar de plekken vol eten en drinken (de Geest en het Woord). De taak van de onderherder is dan om het Woord te prediken en de schapen te voeden en te hoeden (Johannes 21:15-19). De taak van de schapen is om te komen en te eten.

Het is niet alleen de taak, maar ook het voorrecht van de schapen om te komen eten. Is het niet geweldig dat er Iemand is Die zo goed voor je zorgt? Het is toch geweldig dat God Zich uitstrekt naar jou om Zijn liefde te tonen? Het is toch geweldig dat God jou geestelijk voedsel wil geven?

Conclusie

Als christenen horen wij naar een kerk te gaan, we horen lid te zijn van een Bijbelgetrouwe gemeente. We horen deel te zijn van een kerk waar we opgebouwd worden, waar we uitgedaagd worden. De christen hoort te dienen in een kerk, om anderen op te bouwen, op anderen te letten, etc. Christenen horen bij de kerk, de kerk hoort bij christenen.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.