Moet je eerst van jezelf houden, voor je van een ander kan houden?

“En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.” (Markus 12:31) Dit vers is een van de meest misbruikte verzen uit de hele Bijbel, dit vers wordt gebruikt om een grote leugen de kerk in te krijgen en houden: hou van jezelf voordat je van een ander kan houden. Dit is echt een grote leugen, want dit is totaal niet waar Jezus het in dit stuk over heeft. Jezus is juist ook Degene Die liet zien dat Hij zelfs meer van ons hield, dan van Zichzelf.

Hou eerst van jezelf

Het idee van eerst van jezelf houden, voor je van een ander kan houden, gaat er vanuit dat pas wanneer je genoeg liefde voor jezelf hebt, er liefde voor een ander kan zijn. In het stuk waar dit vers uitgehaald wordt, spreekt Jezus tegen een wetgeleerde over wat het grootste gebod is. Het eerste gebod is God liefhebben (Markus 12:29-30), het tweede gebod is je naaste liefhebben (Markus 12:31). Dat is de hele wet samengevat, God en je naaste liefhebben.

In Jezus’ statement laat Hij zien dat de mens al veel van zichzelf houdt, zoveel als dat jij nu al van jezelf houdt, zoveel moet je van de ander houden. Kijk maar naar hoe goed je voor jezelf zorgt, zo moet je van de ander houden. Eten, drinken, kleren, warmte, hobby’s die we leuk vinden, vrienden en familie om ons heen, etc. Allemaal dingen waar we in investeren, voor onszelf, dingen die tijd, geld en energie kosten. Dat laat allemaal zien hoeveel we al van onszelf houden. Met die wetenschap zegt Jezus dat we diezelfde liefde voor onze naaste horen te hebben.

Eerst van jezelf houden, voor je van een ander kan houden

In dit statement zit iets heel erg niet-Bijbels ingebakken: egoïsme. Eerst genoeg voor mezelf, dan pas is er ruimte voor een ander. En degene die bepaalt of er ruimte is voor een ander, dat ben je zelf. Jij bepaalt zelf hoeveel ruimte de ander inneemt, hoe lang, hoeveel je geeft aan de ander, etc. Jezus’ statement zegt iets radicaal anders. In Filippenzen 2:3-4 worden we opgedragen om net zo aan de noden van de ander te denken, als aan onze eigen noden, zelfs meer aan de ander dan aan onszelf.  Dat is Bijbels, dat is wat Jezus deed.

Jezus kwam naar de aarde, dat deed Hij voor jou, niet voor Zichzelf. Jezus stierf aan het kruis, voor jou, niet Zichzelf. Jezus droeg jouw straf, Jezus stond op uit de dood voor jou. Dat is Jezus’ voorbeeld, dat is Jezus’ houding. Dat is niet de houding die uit het statement ‘eerst van jezelf houden, voor je van een ander kan houden’ naar voren komt. Egoïsme en Jezus gaan niet samen, egoïsme is niet Bijbels.

Op elkaar gericht

Er staan in de Bijbel meer dan 60 verzen die gericht zijn op de ander, waarin de Bijbel ons oproept om op de ander gericht te zijn. Als iedereen meer bezig is met zichzelf dan met de ander, doen we niet wat de Bijbel zegt. Jezus Zelf is ons voorbeeld van hoe Bijbels te leven, Hij was in alles op de ander gericht; ook als Hij moe was, ook als Hij al een lange dag had gehad. Jezus’ leven stond in het teken van de ander.

De Bijbel leert dat we van God horen te houden boven alles en van onze naaste. Dat is een liefde die God in ons moet leggen, want ons egoïsme, ook door leugens, zit in de weg. Vraag God vandaag om jou te vullen met Zijn liefde, liefde voor Hem, maar vooral ook voor de ander. Vraag God om jou vandaag aan juist Zelfbeeld te geven, waardoor je jezelf ziet zoals Hij jou ziet. Dat zal ervoor zorgen dat je Hem gaat liefhebben en je naaste; niet eerst meer liefde voor jezelf. God kan en wil dit werk in jou doen, de vraag is of jij dit ook wil.

7

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook navigeren naar andere antwoorden op levensvragen via onderstaande knop.