Is alles liefde?

Een bekend lied zegt ‘alles is liefde’; dit is een leugen die ook de kerk in is geslopen. Op het moment dat dit zo is, dat we alles onder liefdevol scharen, gaan wij bepalen Wie God is. Dat is waar het issue met dit statement vandaan komt, wij gaan bepalen i.p.v. God Zelf. God moet definiëren wat dingen zijn, en dat heeft Hij al in de Bijbel gedaan voor ons. De vraag is niet wat wij vinden dat liefdevol is, maar wat God zegt; waarheid is wat de Bijbel zegt (Johannes 17:17).

God is liefde vs alles is liefde

1 Johannes 4:8 leert ons dat God liefde is. Als je dit statement los ziet, zouden wij mensen kunnen gaan invullen hoe dat er precies uitziet. Dit is een veel gemaakte fout in de kerk vandaag de dag, maar ook door mensen die van buiten de kerk kijken. Zoals met elk boek, moet je de woorden in de Bijbel in context lezen. 1 Johannes 4:8 staat in de context van het hoofdstuk, het vers en de rest van de Bijbel. Al die niveaus van context zijn nodig om te begrijpen wat liefde is.

In de brief 1 Korinthe, specifiek hoofdstuk 13, wordt uitgelegd wat liefdevol is. Dit is een geweldige omschrijving. Tegelijkertijd weten we dat Gods liefde tot uiting komt in Jezus’ dood aan het kruis voor zondaars (Romeinen 5:8). Hier wordt de definitie al anders dan in de wereld gebruikt wordt, want hier wordt zonde genoemd. Liefde, zoals God dat laat zien, is niet blind maar ziet juist wat wel en niet goed is. God houdt van iedereen (Johannes 3:16), maar is ook heel duidelijk in dat de mens zondig is en redding nodig heeft.

Niet alles is liefde

Met de paar verzen over liefde die hierboven aangehaald worden, kunnen we al zien dat niet alles liefde is. God maakt onderscheid tussen wat goed is en niet; Spreuken 6:16-19 laat zien dat God zonde haat. God is liefde, maar toch haat Hij zonde. God heeft een gevende liefde, maar niet ten koste van Zijn heiligheid. God is en blijft perfect, heilig, liefdevol en rechtvaardig.

God houdt van iedereen, Jezus is voor iedereen gestorven (2 Korinthe 5:15). Dat zijn feiten over God en Zijn liefde, feiten die door de hele Bijbel heen duidelijk worden. Toch is het zo dat ‘alles is liefde’ Bijbels niet klopt. God geeft aan wat liefdevol is, namelijk dat wat heilig en perfect is. Dat is Wie Hij is, Hij Die liefde is en definieert. God bepaalt wat goed is, wat liefdevol is, hoe liefde er uit ziet, hoe liefde handelt.

God is liefde

Alles dat God doet is liefdevol, ook als Hij wraakzuchtig is, ook als Hij rechtvaardig is. Romeinen 12:2 laat zien dat ons denken hervormd moet worden, naar de Bijbel, want dat is waarheid, dat is Gods Woord, God Zelf (Johannes 1:1). En dat is precies waar het grote issue zit, i.p.v. dat Gods Woord bepaalt wat de definitie van dingen is, willen wij mensen God gaan opleggen hoe dingen te definiëren. Om de Bijbel juist te lezen, om God te begrijpen, om te leven naar Gods wil, moeten we de Bijbel ons laten veranderen, i.p.v. andersom.

God is liefde, niet ‘alles is liefde’. God is perfect, de wereld niet. De vraag is niet of alles liefde is, de vraag is wat God zegt dat liefdevol is. God is de standaard, God bepaalt wat dingen wel en niet zijn. Om te weten wat echt liefdevol is, kunnen we kijken naar Wie God is, wat Hij doet, hoe Hij dat doet, naar Wie Hij dat doet, etc. Om dit echt te leren kennen, kunnen we God leren kennen in en door Zijn Woord.

Wat is het dan wel?

De wereld, en sommigen in ‘de kerk’, willen zeggen dat alle vormen van wat wij liefdevol noemen ook liefdevol volgens God is. Specifiek gaat dit om liefde tussen 2 mannen, 2 vrouwen, en andere huwelijksvormen die het Woord niet goedkeurt. God geeft aan dat een huwelijk een beeld moet zijn van de relatie tussen Christus (bruidegom) en de kerk (bruid). Dat is hoe God liefde definieert voor in het huwelijk, 1 man en 1 vrouw. Dat is Gods definitie van liefdevol.

Liefde in het huwelijk zelf is hoe God het laat zien in Efeze 5; de man die zijn vrouw dient door haar te leiden en haar lief te hebben zoals Christus de gemeente, de vrouw die haar man dient door zich te onderschikken aan haar man (huwelijk studies). Het is niet liefdevol om alleen je eigen ding te willen doen en door te drammen, het is liefdevol om de ander te dienen. Het is liefdevol om jezelf te onderschikken aan de ander (Efeze 5:21), zowel man als vrouw. Dat is Gods definitie van liefde.

Liefde tussen ouders en kinderen, voor elkaar in de kerk, en op nog zoveel andere plekken. Allemaal worden ze voor ons gedefinieerd in het Woord, door God. Laat God je definitie bepalen, juist ook van wat echt liefdevol is. Hij weet alles beter, Hij weet wat goed is voor de mens, beter dan wij.

Niet alles is liefdevol

De conclusie is dat God echt weet wat liefde is, dat Hij ons dat in Zijn Woord gegeven heeft. Laten we dan ook de Bijbel laten bepalen wat dat precies is, hoe dat er uit ziet, hoe dat praktisch wordt. God houdt meer van jou dan je ooit zal kunnen beseffen, laat Hem jou dan ook hierin onderwijzen. Hij houdt zoveel van jou dat Hij Zijn Zoon voor jou gaf, zodat jij niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te zijn. Dat is nog eens liefdevol, die verder gaat dan wij ooit zouden gaan. God is liefde, dat is wat telt.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht naar de ware liefhebbende en rechtvaardige God. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.