Is de Bijbel een zelfhulp boek?

De zelfhulp boeken industrie is wereldwijd meer dan €10 miljard waard. Elk jaar komen er nieuwe boeken bij die beloven dat door hun plan te volgen je je leven zal veranderen. De Bijbel wordt door sommigen ook als een zelf-hulp boek gezien, een boek dat je in staat stelt om beter te leven, gelukkiger te zijn, meer zelfvertrouwen te hebben, etc. De vraag is of de Bijbel een zelfhulp boek is, of een God-hulp boek.

Zelfhulp

Het hele idee van zelfhulp is dat je 1) zelf alles in je hebt om jezelf te veranderen, 2) de kracht hebt om jezelf te veranderen. De vraag is of dit overeenkomt met wat God over de mens zegt. Als Schepper van de mens (Genesis 1-3) weet Hij namelijk precies hoe wij in elkaar zitten (Psalm 139). Hij weet precies wat we wel en niet kunnen, waar we wel en niet hulp bij nodig hebben.

In Romeinen 7 zegt Paulus iets dat recht tegen de zelfhulp industrie ingaat. Romeinen 7:19 “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.” Paulus wil het goede doen, maar doet het slechte. Hij wil God dienen, God liefhebben. Door zijn zwakke vlees, zijn oude daden en verlangens zonder God, kan hij dat echter niet. De zelfhulp industrie zegt dat je alles in jezelf hebt om jezelf te veranderen, Paulus zegt dat hij dat niet kan.

God-hulp

Paulus stelt in Romeinen 7:24 een fundamentele vraag: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” De nadruk ligt hier op ‘WIE’. Paulus is niet op zoek naar een systeem, een manier van denken, dingen om te doen, gewoontes om aan te leren; hij is op zoek naar een persoon. Hij zoekt een persoon die hem kan helpen in zijn situatie, een persoon die hem kan veranderen.

Het antwoord op zijn vraag, ‘WIE’, geeft hij in vers 25 “Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.” Jezus Christus is het antwoord zegt hij. De enige manier om veranderd te worden, is door Jezus Christus. Jezus maakt ons een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17), Jezus geeft ons een nieuw hart (Ezechiël 36). Jezus gaat met ons aan de slag om ons te veranderen. Alleen Hij kan dat doen.

Hoe zie jij de Bijbel?

Is de Bijbel voor jou een mooi boek? Is het historisch? Zie je de Bijbel als het Woord van God aan de mens? De Bijbel is Gods brief uit de hemel naar de mens, de brief waarin Hij Zichzelf laat zien. Hij laat zien dat wij tekort schieten, dat Hij dat weet en dat Hij ons te hulp schiet. God verwacht niet van jou dat jij jezelf verandert, Hij verwacht dat je je leven aan Hem geeft. God verwacht niet dat jij je leven verbetert, Hij wil dat voor je doen.

Laat God Zijn ding doen, Hij kan dat oneindig veel beter dan jij. Romeinen 8 leert dat we “in Christus” heel veel zegeningen mogen ontvangen; we ontvangen die als we onszelf continu, actief aan God geven. Als je je leven in de handen van Gods Geest legt, door dat in gebed uit te spreken, dan gaat God met je aan de slag. Hij gaat je veranderen, niet een zelfhulp boek; de Bijbel is geen zelfhulp boek, het is een God-hulp boek. God wil alles doen dat nodig is om jou te maken tot Wie Hij wil dat je bent. Laat jij Hem Zijn werk doen?

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder. Antwoorden op andere levensvragen kun je vinden door middel van onderstaande knop.