Is de Bijbel Gods Woord?

Het is belangrijk om deze vraag te stellen en te beantwoorden, omdat het antwoord veel impact op ons zal hebben. “Is de Bijbel Gods Woord?” zal veel impact hebben op de volgende dingen: Als de Bijbel echt Gods Woord is, dan betekent dat dat de mens er naar zal moeten handelen. Zo niet, dan is het gewoon een van de vele boeken die je in je boekenkast kan hebben staan. Als de Bijbel echt Gods Woord is zal het impact hebben op hoe je leeft, maar vooral ook op de eeuwigheid.

Intern bewijs

De vraag of de Bijbel Gods Woord is, heeft zowel bewijs vanuit de Bijbel zelf, als buiten-Bijbelse bewijzen. Het interne bewijs begint bij het feit dat de Bijbel claimt Gods Woord te zijn. In 2 Timotheüs 3:15-17 spreekt Paulus tegen zijn goede vriend Timotheüs over Gods Woord. Hij geeft aan dat het Woord van God, de Bijbel, door God ingegeven is en daardoor nuttig is voor een groot aantal dingen. Door de claim dat de Bijbel Gods Woord is, wordt er veel autoriteit meegegeven aan wat er geschreven staat in dit boek. Door de claim Gods Woord te zijn, geeft Paulus aan dat de Bijbel de weg naar eeuwige redding uitlegt.

Een volgend bewijs is dat de Bijbel zichzelf nergens tegenspreekt. Ondanks de 1500 jaar waarin het geschreven is, ondanks de verschillende talen waarin de Bijbel geschreven is (Hebreeuws, Aramees en Grieks). De grote geografische afstanden tussen de schrijvers heeft er ook niet voor gezorgd dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Ondanks de 40 menselijke schrijvers, ondanks de 66 afzonderlijke boeken; ondanks al deze dingen is de Bijbel 1 boek, met een eenduidige boodschap.

Het aantal vervulde profetieën is een ander intern bewijs dat God de Bijbel gegeven heeft. Verspreid door het Oude en het Nieuwe Testament staan er honderden profetieën, uitspraken van God die voorspellen wat er gaat gebeuren. Vele profetieën zijn al uitgekomen, vele moeten nog uitkomen. De profetieën die al zijn uitgekomen zijn tot in elk detail uitgekomen, God heeft precies gedaan wat Hij voorspeld heeft.

Het beste bewijs is het aantal mensenlevens dat veranderd is door de Bijbel. Door de eeuwen heen zijn er miljoenen mensen aangesproken door de Bijbel, door de eeuwen heen hebben miljoenen mensen zich onderworpen aan de autoriteit van de Bijbel.

Extern bewijs

De historische betrouwbaarheid wijst er op dat de Bijbel Gods Woord is, Gods Woord is waar. De Bijbel geeft veel historische informatie die door archeologen bevestigd wordt. Zowel archeologen als andere, niet Bijbelse bronnen, bevestigen de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Er is zoveel onderzoek gedaan naar de Bijbel, de combinatie van de originele manuscripten en alle archeologische bevindingen, dat we kunnen zeggen dat de Bijbel het best onderzochte boek van de wereld is.

Een laatste extern bewijs is hoe goed de Bijbel bewaard is gebleven door de eeuwen heen. Er zijn vele pogingen gedaan om de Bijbel belachelijk te maken, in diskrediet te brengen, ongeloofwaardig te maken en zelfs compleet te vernietigen. De Romeinse keizers, communistische leiders, de hedendaagse wetenschap, atheïsten;allemaal hebben ze de Bijbel aangevallen. Tot op de dag van vandaag is geen aanval succesvol geweest. De Bijbel is er nog steeds en het is nog steeds het meest gepubliceerde boek in de wereld.

Is de Bijbel Gods Woord?

Er zijn door de eeuwen heen veel pogingen gedaan om de Bijbel in een verkeerd daglicht te zetten. De Bijbel wordt vandaag de dag door de “wetenschap”  neergezet als een boek met leuke verhalen, als een sprookjesboek, maar zeker niet als Gods Woord. De Bijbel wordt gezien als niet meer van deze tijd, als niet relevant; toch is en blijft de Bijbel het meest relevante boek dat er is. De Bijbel heeft een ontelbaar aantal levens veranderd, de Bijbel is altijd dezelfde gebleven. De precisie waarmee de Bijbel is doorgegeven is ongekend en laat zien dat God Zijn Woord bewaard. Mattheüs 24:35 leert dat hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods Woord niet; we kunnen het bewijs ervan zien, de Bijbel is Gods Woord. Door al het bewijs heen wordt duidelijk dat de Bijbel, vertaalt vanuit de originele manuscripten, het Woord van God is.

7

Heb je vragen over de Bijbel of wil je hierover praten, neem gerust contact met ons op. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.