Is de hel echt?

Een van de belangrijkste vragen die je kan stellen, is of de hel echt is. De hel is een plek waar veel over gezegd, geschreven en gedacht wordt. Het is iets dat volgens sommigen helemaal niet bestaat, volgens anderen misschien of zelfs zeker weten van wel. Maar, wat zegt de Bijbel over de hel, is de hel echt volgens de Bijbel?

Hel

Er zijn veel meer mensen die geloven in een hemel dan in een hel. Toch leert de Bijbel ons dat de hel wel degelijk een echt plek is. De hel wordt door Jezus Zelf omschreven als een plek van eeuwig vuur (Mattheüs 25:41), een plek van onuitblusbaar vuur (Markus 9:45-46), een plek waar de duivel voor eeuwig gestraft zal worden (Openbaring 20:10, 14). Jezus is de Persoon in het Nieuwe Testament die het meeste over de hel gesproken heeft. Hij omschrijft deze plek tot in groot detail. De reden doet Hij dit doet, is dat Hij niet wil dat de verkeerde personen daar terecht komen. Hij wil dat de hel alleen hen zal hebben die daar horen te zijn. Mattheüs 25:41 leert dat de hel voor de duivel en zijn demonen gemaakt is.

Wie gaat er naar de hel?

Als we Jezus op Zijn Woord geloven, gaan sowieso de duivel en zijn demonen die kant op. Zij zullen de eeuwigheid daar doorbrengen, als eeuwige straf voor hun zonde tegen God. En dat is gelijk het punt, zonde tegen God, waarom Jezus zoveel over de hel praatte. Jezus wist dat alle zonde die gebeurt tegen God is (Psalm 51), dat zonde straf verdient (Romeinen 6:23) en dat die straf eeuwig is (Mattheüs 25:46).

Jezus weet dit, tegelijkertijd weet Hij dat ieder mens zondig is (Romeinen 3:23). Ieder mens zondigt, ieder mens doet dingen die niet perfect zijn. Dat is de lat van of iets zondig is, is het perfect of niet. De hel is voor hen die niet perfect geleefd hebben, voor hen die niet voldoen aan Gods standaard van perfectie.

Gods genade en liefde

Omdat dit zo is, omdat alle mensen dit lot verdienen op basis van hun gedrag, heeft ieder mens een groot probleem. God weet dit en Hij wil dit probleem oplossen. God houdt van ieder mens, zoveel dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde (Johannes 3:16). Hij stuurde Jezus, zodat Hij zou doen wat wij niet konden, perfect leven. Jezus hield Zich perfect aan Gods wet, zijn hele leven lang. Doordat Hij dat deed, kon Hij de straf die jij en ik verdienen dragen, namelijk de dood.

Jezus stierf aan een kruis, 2000 jaar geleden, zodat jij niet naar de hel hoeft te gaan. Jezus stierf zodat jij voor eeuwig bij God kan zijn in de hemel. Hij deed dit al toen jij Hem nog pijn deed door je zonde (Romeinen 5:8). God weet dat we zelf nooit goed genoeg zullen zijn, daarom stierf Hij voor ons toen we nog zondaren waren.

Gods uitnodiging

Vandaag nodigt God jou uit om Jezus’ offer aan te nemen. Hij nodigt jou uit om al je zonde aan Hem te geven, al je pijn, al je verdriet, bagage, verleden, etc. Alles mag je aan Hem geven, Jezus is voor alles gestorven. God houdt zo ontzettend veel van jou, dat Hij het beste wat Hij had gaf, zodat jij bij Hem kan zijn.

De hel is echt, die is voor mensen die Jezus niet aangenomen hebben. Neem vandaag Jezus aan als jouw Verlosser en Heere, dan belooft God dat je eeuwig leven hebt en dat je niet naar de hel gaat. Neem Jezus aan, belijd je zonde aan God en geloof in Hem; dat is de enige manier om de realiteit van de hel te ontsnappen en eeuwig te genieten van Gods aanwezigheid in de hemel.

7

Als je hier vragen over hebt, als jij vandaag Jezus aangenomen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Andere antwoorden op levensvragen op onze website vind je door middel van onderstaande knop.

Heb je een vraag?