Is er leven na de dood?

Dit is een belangrijke vraag, misschien wel een van de belangrijkste vragen in het leven. De vraag “Is er leven na de dood?” houdt mensen als duizenden jaren bezig. In al die jaren zijn er veel verschillende antwoorden op gegeven, maar wat zegt de Bijbel hierover?

Is er leven na de dood?

Het korte antwoord is ja, er is leven na de dood. De dood van het lichaam is niet het einde van een mens. Een mens bestaat uit meer dan een lichaam, namelijk ook een geest en een ziel (1 Thessalonicenzen 5:23). De geest is het deel van ons dat de mens in staat stelt om een relatie met God te hebben, het deel van ons dat levend gemaakt moet worden door te geloven in God. De ziel is de essentie van wie we zijn als mensen, hier wonen onze emoties, etc. De ziel is ook wat eeuwig is aan de mens. En dat is waar de vraag over leven na de dood belangrijk wordt.

Als de mens niet alleen maar uit tijdelijke ‘delen’ bestaat, maar ook iets eeuwigs heeft, dan moet er ‘iets’ zijn na de dood. Op het moment dat we fysiek sterven, blijft onze ziel leven. En die ziel zal ergens voortleven, voor eeuwig. De vraag is dan, waar leeft die ziel voort? En voor hoe lang? Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt.

Wat gebeurt er met de ziel?

De Bijbel leert dat er 2 mogelijke plekken zijn waar de ziel naartoe kan gaan: 1) de hemel, 2) de hel. Kort samengevat is de hemel de plek waar de ziel bij God is (2 Korinthe 5:1), voor eeuwig mag genieten van Wie Hij is, voor eeuwig mag genieten van Zijn perfecte aanwezigheid. De hel daarentegen, is de plek waar de ziel voor eeuwig gescheiden zal zijn van God, voor eeuwig straf zal ontvangen voor de daden hier op aarde (Mattheüs 25:46).

Hebreeën 9:27 leert dat het voor de mens zeker is dat we zullen leven, zullen sterven en dat er daarna een oordeel volgt. Dat oordeel houdt in dat God gaat kijken naar onze daden en of onze daden overeenkomen met Zijn perfecte wet. Als we perfect geleefd hebben naar Gods standaard, kunnen we de hemel in. De Bijbel leert echter dat geen mens perfect geleefd heeft, behalve Jezus Christus. Doordat wij Gods wet hebben overtreden, moet er een straf tegenover staan. Bij het oordeel zal God die straf uitspreken over elk mens. Dit oordeel bepaalt dus ook waar de ziel van de mens naartoe gaat.

Hoe weet ik waar mijn ziel terecht komt?

In de Bijbel geeft God de mens duidelijkheid over deze vraag. God wil niet dat wij mensen niet weten wat er met onze ziel gebeurd, dus heeft Hij ons daar van alles over verteld. De hemel is de plek waar die mensen naartoe gaan die Jezus Christus aangenomen hebben als Verlosser en Heere van hun leven. Dat betekent dat je als mens ingezien en geaccepteerd hebt dat je een zondaar bent, dat Jezus, de Zoon van God, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood. Jezus heeft jouw straf gedragen, door in Hem te geloven accepteer je Zijn aanbod en ontvang je Zijn vergeving. Als je dat gelooft, als je dat accepteert, dan is de hemel de plek waar jij heen gaat.

God wil dat jouw leven gaat laten zien dat je dit gelooft, dus Hij wil dat jouw leven meer en meer op Jezus’ leven gaat lijken (Jakobus 2:14-26). God wil dat we daden doen, dingen doen die horen bij de dingen die we geloven. Tegelijkertijd zegt God dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6), wat betekent dat we redding, voor eeuwig in de hemel zijn, niet zelf kunnen verdienen. Naar de hemel gaan is alleen mogelijk door te geloven in God, in Jezus Christus als de Zoon van God (Johannes 20:31).

Naar de hel gaan is een gevolg van niet geloven in Jezus op deze manier. Er zijn tegenwoordig veel ‘manieren’ om in Jezus te geloven, maar de Bijbel is duidelijk dat er maar 1 juiste manier is. Veel mensen geloven helemaal niet in Jezus en denken toch naar de hemel te gaan. De Bijbel is duidelijk over het feit dat dit een verkeerde gedachte is. De tegenstander van God, satan, wil dat mensen geloven dat er meer dan 1 weg is naar de hemel. Satan wil dat mensen denken de weg die de Bijbel aangeeft ‘bekrompen’, ‘zwaar’, etc. is. Hierdoor wil hij mensen afhouden van de eeuwigheid bij God zijn.

Wat moet ik doen om eeuwig te leven na de dood?

Bid. Vraag aan God om jou te laten zien dat Hij bestaat. Vraag oprecht aan God om jou te laten zien dat Hij echt voor jou aan het kruis gestorven is. Bid en vraag God om jou te overtuigen van het feit dat de Bijbel de waarheid spreekt en dat Jezus Christus echt de Zoon van God is. Geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij is Wie Hij zegt te zijn.

Het vooruitzicht dat we van de Heere krijgen is geweldig. Openbaring 21:4 leert ons dat er geen tranen van verdriet, geen dood, geen rouw, geen jammerklacht of moeite meer zal zijn. Wat een geweldig iets om te horen! Je mag daar perfecte rust, perfecte liefde en genade ervaren. Accepteer Jezus en Zijn offer vandaag, dan is dat ook jouw toekomst.

7

Als je Jezus voor het eerst hebt aangenomen, of als je weer terug bent gekomen bij Jezus, neem alsjeblieft contact met ons op. We willen hier graag met je over doorpraten en voor je bidden. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.