Is volg je hart een Bijbels advies?

Door de eeuwen heen heeft de vijand van de kerk, satan, laten zien wat een van zijn belangrijkste strategieën is: leugens verspreiden. Jezus Zelf noemt satan ‘de vader van de leugen’ (Johannes 8:44). De leugens van satan zijn jammer genoeg ook steeds meer in de kerk te vinden. Een van die leugens is het volgende stuk advies: volg je hart. Dit hoor je vaak in films, lees je vaak in boeken en komt ook steeds vaker voor in wat zich de kerk noemt. Zoals met alles moeten we ons afvragen of wat mensen zeggen overeenkomt met de waarheid, Gods Woord (Johannes 17:17). Is volg je hart een Bijbels advies?

Volg je hart?

De Bijbel heeft veel te zeggen over het hart, dit woord wordt meer dan 800x gebruikt. In de Bijbel is het hart de plek van de emoties, het hart is iets waar we wat mee moeten. Het is dus goed mogelijk dat de Bijbel ook advies geeft over hoe je om moet gaan met je hart. Is “volg je hart” dan ook een Bijbels advies? Jeremia 17:9 geeft een duidelijk antwoord op deze vraag: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” Het woord voor ‘arglistig’ in het Hebreeuws betekent ‘misleidend, verraderlijk, sluw’. Dat is de conclusie die God Zelf trekt over het hart van de mens.

God ziet het hart (Jeremia 17:10), God weet alles (1 Johannes 3:20), Hij ziet alles en daarmee ook wat er in alle harten omgaat (Hebreeën 4:13). God is dus zeker in staat om de conclusie te trekken die Hij doet. Als God, Die alles weet en niet liegt, zegt dat ons hart misleidend, sluw en verraderlijk is, dan moeten we Hem op Zijn Woord geloven.

Wat moeten we dan wel volgen?

Volg je hart blijkt dus geen goed advies te zijn, wat moeten we dan wel volgen? Het beste om te volgen is waarheid. Johannes 17:17 leert dat Gods Woord waarheid is. Johannes 1:1 leert dat Gods Woord God Zelf is. Door de Bijbel leren we God kennen, Zijn wil, Zijn hart, Zijn liefde voor de mens. Hij heeft het allerbeste voor met elk mens, weet alles en wil ons graag leiden. Die combinatie zorgt ervoor dat we kunnen concluderen dat we de Bijbel horen te volgen, i.p.v. ons eigen hart.

2 Petrus 1:3 laat zien dat God ons alles gegeven heeft dat we nodig hebben voor een leven dat Hem eert. Hij heeft ons dat gegeven in Zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel is God Zelf (Johannes 1:1), zal altijd Gods doel bereiken (Jesaja 55:11), is een lamp voor onze voet (Psalm 119:105), verandert ons denken (Romeinen 12:2) en doet nog veel meer. Daarom hoort dit Woord rijkelijk in ons te wonen (Kolossenzen 3:16), wat betekent dat we de Bijbel horen te lezen en daardoor geleid horen te worden.

Hoe zit het dan met ons hart?

In Ezechiël 36:26 belooft a God dat Hij ons een nieuw hart geeft, kunnen we dan ons hart alsnog volgen? Paulus laat ons zien in Romeinen 7 dat dit niet het geval is: “Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.” (‭‭Romeinen‬ ‭7:22-23‬) Ondanks ons nieuwe hart, ondanks onze nieuwe natuur (2 Korinthe 5:17) blijven we een strijd houden. De strijd tussen vlees en geest, het oude en het nieuwe hart.

Alles dat we willen, alles dat we denken en doen moeten we checken aan Gods Woord. Alleen als iets overeenkomt met de Bijbel horen we het te doen, want dat is Gods wil. Als iets niet matcht met Gods Woord, horen we het niet te doen. Of het nou goed voelt of niet, fijner lijkt of niet, Gods Woord is de enige, echte waarheid. Dat is een keuze, een keuze van de wil; het hart moet leren volgen naar Gods wil, het hart moet vol zijn van Gods Woord.

Volg je hart is wat de wereld zegt, soms zelfs de kerk. Volg de Bijbel is wat God Zelf zegt. Naar wie luister jij, Degene Die alles gemaakt heeft, alwetend is en oneindig veel van je houdt? Of iemand die minder is dan dat? De keuze is aan jou.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder. Via onderstaande knop kun je ook navigeren naar andere antwoorden op levensvragen op onze website.