Je moet de lat niet zo hoog leggen

De Bijbel is een boek waarin God de lat op perfectie legt. God zegt op meerdere plekken ‘Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.’ (Leviticus 19:2, 1 Petrus 1:16). Dit legt de lat op Gods niveau, het niveau van God Die perfect is. Jezus zegt in Mattheüs 5:48 ‘Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.’ Dit kan geïnterpreteerd worden als een last, om volmaakt of perfect te moeten zijn. Over dit punt is er een grote leugen in de wereld gekomen: je moet de lat niet zo hoog leggen.

Waarheid vs leugen

Om te kijken of iets waar is, moeten we naar de bron van waarheid. Johannes 17:17 leert dat Gods Woord waarheid is; dat betekent dat we voor antwoorden in de Bijbel moeten zoeken. Mattheüs 5:48 spreekt over volmaakt zijn, wat de lat op perfectie legt. Dat is hoog, maar wel waar de Bijbel, God Zelf, de lat legt. Dit staat lijnrecht tegenover wat soms in de kerk onderwezen wordt.

Als de Bijbel waarheid is, moet alles wat niet daarmee overeenkomt als leugen worden aangewezen. Het statement ‘je moet de lat niet zo hoog leggen’ matcht niet met het Woord, dus is het volgens de Bijbel niet waar, het is een leugen.

Lat niet zo hoog leggen, een last?

Een belangrijke vraag op basis van wat Jezus zegt, is hoe je dit doet. Jezus draagt de mens nooit iets op zonder aan te geven hoe dit te doen. Johannes 15:5 geeft een aanwijzing over hoe dit werkt: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’ Jezus zegt hier dat alleen met Hem je dingen kunnen doen waar God blij van wordt, dingen van eeuwigheidswaarde.

Dit betekent dat als je wil doen wat God zegt, o.a. volmaakt leven, dat je dat alleen door Jezus kunnen doen. Hij moet in jou regeren, Hij moet jou leiden. Ezechiël 36:27 leert ons dat God de Geest in ons legt, waardoor we Zijn wil kunnen doen. Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor Heilige Geest, zodat Hij nu in ons kan wonen en ons op Jezus kan wijzen. Door Zijn werk in ons, zullen we Gods wil kunnen doen, oftewel volmaakt zijn, perfect leven.

Volmaakt leven

De lat zal altijd op het niveau van God liggen, want dat betekent dat we het niet zelf kunnen. Hierdoor kunnen we alleen maar afhankelijk zijn van God, van Jezus’ werk aan het kruis en de Geest in en door ons heen. Dat betekent dat het geen last voor ons is, wij hoeven onszelf alleen over te geven aan God.

Jezus belooft in Mattheus 11:28 dat Zijn last licht is, dat komt doordat Hij de last draagt. Wat Hij geeft is goed voor ons, als we dat door Hem doen. Dat is de manier om volmaakt te zijn, dat is de manier om de lat op de juiste plek te leggen. Het is niet ‘je moet de lat niet te hoog keggen’, het is juist dat je in afhankelijkheid van God de lat op perfectie mag leggen. Hij wil het werk in en door je heen doen en wanneer je faalt is Hij getrouw om ons te vergeven, als we om vergeving vragen (1 Johannes 1:9).

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.