Kan een christen bezeten zijn door een demon?

Er is tegenwoordig veel onderwijs binnen de kerk over het onderwerp geestelijke strijd. Een van de dingen die daar naar voren komt, is de vraag kan een christen bezeten zijn door een demon? Het antwoord op deze vraag is heel belangrijk, omdat het veel bepaalt over hoe je als christen in het leven staat. Net zoals bij elke andere belangrijke vraag in het leven, moeten we deze vraag aan God stellen en in Zijn Woord zoeken naar het antwoord.

Wat is een christen?

Om bij het begin te beginnen is het belangrijk om te weten hoe God een christen definieert. Niet iedereen die zichzelf christen noemt is ook een christen naar Gods mening. In Mattheüs 7:21-23 laat Jezus zien dat er mensen zullen zijn die zeggen Hem te kennen, waarvan Jezus zegt dat Hij ze nooit gekend heeft, dat wil zeggen, dat ze nooit echt christenen zijn geweest.

Een christen is iemand die gered is van de eeuwige dood. Die redding komt door het werk van Jezus Christus, namelijk Zijn dood aan het kruis. Handelingen 16:31 leert dat we moeten geloven in Jezus om gered te zijn; Johannes 20:31 vertelt ons hetzelfde. Een christen is iemand die dit gelooft en die dit steeds meer gaat leven, door Gods werk in hem/haar. De echte christen zal meer en meer sterven aan zichzelf (Markus 8:34-35), iemand die de vrucht van de Geest heeft (Galaten 5:22), iemand die de grote opdracht wil vervullen (Mattheüs 28:19) door Gods kracht.

Wat is een demon?

Een demon is een gevallen engel, een engel die eerst goed was, maar op enig moment besloot om Satan te volgen, i.p.v. God. Deze gevallen engelen zullen uiteindelijk door God verslagen worden, maar tot dat moment willen ze nog zoveel mogelijk mensen meenemen in hun uiteindelijke val.

Kan een christen bezeten zijn door een demon?

1 Korinthe 3:16 leert ons dat de christen de Heilige Geest in zich heeft wonen. Vanaf het moment dat iemand tot geloof komt, woont de Heilige Geest, God Zelf, in de christen. Dit is heel belangrijk, want licht (God) en duisternis (Satan en demonen) gaan niet samen. Waar God is, daar is licht (1 Johannes 1:5), daar is geen duisternis meer. De vraag is dan of er in de christen nog ruimte is voor de duivel, aangezien God daar is komen wonen.

Waar God is, daar kan de vijand niet blijven. Waar God heerst, daar kan Satan niet ook heersen. God is Schepper, Satan is schepping. God zal nooit toestaan dat een christen bezeten is door iets of iemand anders dan Hijzelf, want Hij regeert daar nu.

2 Korinthe 5:17 leert ook dat op het moment van tot geloof komen, de christen een nieuwe schepping is geworden. In die nieuwe schepping regeert God en God alleen. Daar heeft Satan geen zeggenschap meer over.

Hoe zit dat dan met zonde, geestelijke strijd, etc.?

Zonde komt door 3 dingen: 1) het vlees, 2) de wereld, 3) Satan. Alle 3 deze dingen zetten ons aan tot zonde. Een mens hoeft niet bezeten te zijn door een demon om te zondigen, want we hebben onze zondige natuur nog. Satan kan ons wel van buiten af verleiden, maar hij kan niet ons van binnenuit aanzetten tot zonde.

Geestelijke strijd is ook strijd die van buitenaf komt. De vijand is machtig, hij is goed georganiseerd (Efeze 6:12), hij is zelfs de heerser van deze wereld (2 Korinthe 4:4). Maar hij is zeer zeker niet de heerser over de christen, dat is namelijk God. Geestelijke strijd is het bewijs dat Satan echt is, maar hij kan alleen van buitenaf aanvallen, niet van binnen. Hij kan ons gedachten influisteren, ons verleiden, in situaties brengen, etc. Maar hij kan ons nergens toe dwingen, wij hebben altijd de keuze.

Conclusie

Kan een christen bezeten zijn door een demon? Nee. Prijs de Heere dat dit niet zo is. God is namelijk sterker en groter; Hij houdt ook teveel van ons om ons bezeten te laten zijn door een demon. Wat voor een Vader zou Hij zijn als Hij dat wel toe zou staan? Rust in het feit dat Gods Woord nergens laat zien dat een christen bezeten kan zijn door een demon. De christen hoort juist meer en meer gevuld te zijn met de Geest van God (Efeze 5:18), daar is geen ruimte voor Satan.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Daarnaast kun je via onderstaande knop navigeren naar andere antwoorden op levensvragen op onze website.