Kan ik mijn zorgen aan God geven?

Het zijn rare tijden. Er is veel onzekerheid, veel wat normaal was is dat nu niet meer; al deze dingen, en meer, zorgen ervoor dat je je zorgen kan maken. Zorgen over gezondheid, inkomen, familie, vrienden, etc. Al deze zorgen kunnen zwaar op je liggen, zodat je niet meer kan slapen, eten, etc. Deze dingen zijn echt en begrijpelijk. Gelukkig weet God dit ook en daarom wil Hij jou gerust stellen, je mag je zorgen aan God geven.

Je zorgen aan God geven, wat betekent dat?

God houdt van jou. Hij houdt zoveel van jou, dat Hij al jouw zorgen van je over wil nemen. 1 Petrus 5:7 leert dat we onze zorgen op Hem mogen gooien, omdat Hij om ons geeft. We mogen alles waar we ons zorgen om maken aan Hem geven; Hij gaat er dan mee aan de slag. Dat is zo lief, want Hij is almachtig, wij niet; Hij is alwetend, wij niet. God weet precies wat met deze zorgen te doen, zodat wij die zorgen niet meer hoeven te dragen.

Dit doen betekent dat Hij je zorgen overneemt, dat Hij de last draagt. Niks is te groot (of te klein) voor Hem, niks is te zwaar (of te licht). Hij kan en wil alles dragen, Hij kan en wil alles overnemen. Elke zorg, elke vraag, alle twijfel; je mag het allemaal op Hem gooien, allemaal aan Hem geven.

Hoe doe je dat dan?

Filippenzen 4:6-7 laten zien hoe dit werkt: bidden. Bidden is praten met God, een dialoog met Hem, en in dat praten met Hem mag je aangeven waar je mee zit en dat aan Hem geven. Je mag Hem vertellen waar je je zorgen over maakt en dat dan aan Hem overgeven. Het doel van gebed op deze manier is overgave aan God. Hem de touwtjes in handen geven, want Hij kan en wil jou door de situatie heen leiden en dragen.

De Bijbel leert dat we niet op ons eigen denken moeten vertrouwen, maar op God (Spreuken 3:5-6). Alleen Hij weet alles, Hij weet wat juist is, Hij kan en wil ons in alles leiden. De Bijbel heeft het meer dan 100x over niet bang zijn, met als reden dat God bij ons is (e.g. Jesaja 41:10). Dat is wat hoop geeft, wat rust geeft, wat zekerheid geeft; juist ook in rare en onzekere tijden als dit.

Hoe krijg je die rust?

In Filippenzen 4 belooft God dat we vrede (rust) zullen ontvangen, dat zelfs “de God van de vrede” met ons zal zijn. Dat is Zijn belofte aan degenen die in Hem geloven. Die belofte is waar voor iedereen die in Jezus gelooft en Hem als Zoon van God ziet (Johannes 20:31). Dat is de manier om deze rust te krijgen, geloven in Jezus.

Door de hele Bijbel heen wordt duidelijk dat Jezus de Redder van de mens is, de Redder van ons probleem met zonde. Wij doen dingen die niet matchen met Gods standaard van perfectie, dat noemt de Bijbel zonde. Ieder mens is zondig en door de zonde die in de wereld is, is er zoveel pijn en verdriet. De manier om rust en vrede te ontvangen in deze gekke, onrustige, soms bizarre wereld, is geloven in Jezus en Zijn offer aannemen.

Jezus Christus

Jezus kwam 2000 jaar geleden naar de aarde, God kwam om Mens te worden (Johannes 3:16). Hij deed dat om de zonde van alle mensen te dragen, iets dat we zelf niet kunnen. Dat is Zijn uiting van liefde. We mogen rust vinden in het feit dat Jezus alles gedragen heeft aan het kruis: pijn, verdriet, zonde, onrust, onzekerheid, zorgen. Als jij nog niet in Jezus gelooft, bid dan op dit moment tot Hem; dat mag hardop, dat mag ook in je gedachten. Vertel dat je een zondaar bent en dat je Zijn vergeving nodig hebt en aanneemt.

Je mag gelijk al jouw zorgen aan God geven, al jouw vragen en twijfels. Leg alles bij Hem neer in gebed, en Hij zal je rust gaan geven. Misschien moet je alles meerdere keren bij Hem leggen, omdat je gedachten steeds teruggaan naar de zorgen, maar blijf volhouden. Ga de Bijbel lezen, ga preken luisteren; zorg dat je je bezig houdt met de dingen van God. Dat gaat rust geven, want dat betekent dat je je met God bezig houdt en dat je meer op Hem gaat letten dan je omstandigheden.

7

Als je hier vragen over hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.