Moet een christen tongentaal spreken?

Tongentaal is al lange tijd een ‘ding’ in de kerk. Aan de ene kant zijn er mensen die geloven dat de gaven van de Geest helemaal gestopt zijn sinds de dood van de laatste apostelen. De andere kant van het spectrum is dat christenen vinden dat het beeld van de verzegeling met de Geest, tongentaal is. Soms gaat men zo ver dat men zegt dat iemand niet gered is, tenzij die persoon in tongen kan spreken. Zoals met alles is de belangrijkste vraag wat de Bijbel zegt over een onderwerp; ook over de vraag ‘moet een christen tongentaal spreken?’

Wat is tongentaal?

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om Bijbel te definiëren wat tongentaal is. 1 Korinthe 12:10 is een van de plekken waar er naar tongentaal verwezen wordt, het wordt hier ‘allerlei talen’ genoemd. Direct hierachter staat ‘uitleg van talen’, dit is heel belangrijk. 1 Korinthe 14 is het belangrijkste hoofdstuk met uitleg over tongentaal, specifiek in relatie tot profetie en orde in de kerk.

In alle gevallen wordt tongen/talen/etc. genoemd in de context van gaven van de Heilige Geest. De Bijbel leert dat de Geest bovennatuurlijke gaven geeft aan wie Hij wil (1 Korinthe 12:11). Hij geeft wat Hij wil, aan wie Hij wil, zo vaak als Hij wil. Talen is een van deze gaven die de Geest geeft zoals Hij dat wil.

Tongentaal toepassen

In 1 Korinthe 14 legt God ons uit hoe tongentaal toe te passen in de kerk. Paulus is in 1 Korinthe 12-14 aan het uitleggen hoe de Geest werkt in de kerk en dat liefde een van de belangrijkste manieren is. In hoofdstuk 14 leert hij ons over het nut van tongentaal en profetie. Tongen zijn tussen een mens en God (1 Korinthe 14:2), profetie bouwt de ander op richting God (1 Korinthe 14:4).

Paulus gaat zelfs zo ver dat hij profetie boven tongentaal verkiest (1 Korinthe 14:12-19), omdat dat de gemeente opbouwt. Als er tongentaal in een kerk is, moet er vertaling zijn (1 Korinthe 14:27-28). Zonder vertaling is tongentaal iets dat niemand begrijpt, behalve God, en zal het niemand dichter bij God brengen. Profetie, woorden van God die overeen komen met de Bijbel, zal de ander op God richten (1 Korinthe 14:23-25).

Moet een christen tongentaal spreken?

1 Korinthe 12:11 leert ons dat de Geest geeft wat Hij wil, aan wie Hij wil, voor het doel dat Hij heeft. Alleen al hierom is het onmogelijk om een christen te verplichten om in tongen te spreken. God Zelf bepaalt aan wie Hij wat geeft en voor hoe lang. Geen mens heeft hier controle over, want God bepaalt. Het is een gave, charisma, die God geeft; niet iets dat we kunnen opeisen.

Er wordt soms gezegd dat tongentaal de ‘verzegeling van de Geest’ is. Efeze 1:13 spreekt over de Geest als verzegeling van de christen. Dit betekent dat Hij als een zegel op ons gezet is door God, wat aangeeft dat we Zijn eigendom zijn. Op geen enkele plek in de Bijbel wordt tongentaal aangeduid als zegel van de Geest of als voorwaardelijk om christen te zijn. Een christen hoeft zeker niet in tongen te spreken. Deze gaven zijn van God, door God en tot Gods eer.

Is tongentaal nog van deze tijd?

God is Dezelfde als Hij altijd al was (Numeri 23:19, Hebreeën 13:8), dat betekent dat Hij Dezelfde is als in Handelingen. In Handelingen zien we prachtige wonderen door de Geest, zo is God nog steeds. Hij wil nog steeds wonderen doen, wij vertrouwen Hem echter steeds minder. We vertrouwen op de middelen die we hebben, in plaats van op God. Bij ziekte gaan we naar de dokter, i.p.v. volledig afhankelijk van Hem te zijn.

Aangezien God Dezelfde is, mogen we er van uit gaan dat de gaven van de Geest er nog steeds zijn. We mogen Hem er in geloof om vragen, gelovende dat Hij geeft op Zijn tijd, wat Hij nuttig vindt. Hij zal deze gaven gebruiken om de kerk op te bouwen, tot Zijn eer. Nooit zal iemand echte gaven van de Geest hebben om zichzelf mee te verhogen.

De gaven van de Geest zijn iets prachtigs, God zegent Zijn kerk prachtig hier doorheen. Zoals met alles, moeten we ook ons beeld van deze gaven laten vormen door Gods Woord. Hij geeft zoals Hij wil, aan wie Hij wil. Nergens in het Woord is er een verplichting om tongentaal te spreken, niet voor redding, niet voor verzegeling met de Geest. Het antwoord op de vraag of een christen tongentaal moet spreken is dus een duidelijk, Bijbels nee.

Voor meer uitleg, klik hier voor studies over tongentaal (hier en hier), 1 Korinthe 14:1-25, 1 Korinthe 14:26-40.

7

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder. Navigeer bijvoorbeeld naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.