Tijd voor jezelf, is dat Bijbels?

Een van de ideeën die je steeds meer om je heen hoort, is dat iedereen meer ‘tijd voor jezelf’ moet nemen. Alleen weg, zonder je partner en kinderen, even tot jezelf komen. Aandacht voor jouw hobby’s, tijd voor de dingen die jij wil, de dingen die jou rust geven. Dit is ook iets dat in de kerk steeds vaker te horen is, de vraag is of dit Bijbels juist is? Is het Bijbels te verantwoorden om ‘tijd voor jezelf’ te nemen?

Tijd voor jezelf, Bijbels of niet?

Volgens de psychologie en vele andere bronnen is het belangrijk om genoeg tijd voor jezelf te hebben. Het is volgens deze bronnen belangrijk om dit te doen, omdat je dicht bij jezelf moet blijven, je dromen moet navolgen, etc. Om te weten of dit klopt, om te weten of we dit advies moeten volgen als christenen, is de vraag wat de Bijbel hierover zegt.

De term ‘tijd voor jezelf’ komt niet voor in de Bijbel, dat wil echter niet zeggen dat de Bijbel niks zegt over dit idee. Het idee van tijd maken voor jezelf en wat jij wil doen, aandacht voor jouw dromen en verlangens is iets waar de Bijbel wel wat over zegt. God wil dat Hij op plek 1 staat in ons leven: “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” (Deuteronomium 6:5). Deze opdracht wordt door Jezus herhaalt in de Evangeliën, (Mattheüs 22, Markus 12, Lukas 10). Dit is dus nog steeds een actuele opdracht aan de christen.

God wil dat alles dat we doen Hem eer brengt (Jesaja 43:7), dus ook de tijd die we hebben moeten we inzetten tot Zijn eer. Als ‘me-time’ daarin past, in God eren, dan zou het Bijbels juist kunnen zijn. De vraag is waar ‘me-time’ om gaat, gaat dat om God of om iets/iemand anders? De naam, tijd voor jezelf / me-time / etc. zegt het al, deze tijd gaat om jezelf. Deze tijd gaat niet primair om God, maar om jou. Dat is een issue.

God eren

Als christenen hebben we een taak van God gekregen, dat is waarvoor we gemaakt zijn, dat is wat we horen te doen. Al onze tijd is van en voor God, dat is o.a. wat Deuteronomium 6:5 ons leert. Jezus verwoordt het zo: “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” (Lukas 9:23) Het leven als een christen betekent dat we onze eigen wil verloochenen, sterven aan onszelf (en onze verlangens) en Jezus volgen in alles dat Hij zegt. Tijd voor jezelf is iets dat daar niet in past, het is iets dat om ‘mij’ draait, om ‘mijn verlangens’, om ‘mijn wil’. Tijd voor jezelf is dus niet Bijbels.

Jezus is het perfecte voorbeeld van iemand die al Zijn tijd aan God besteedde. Hij was altijd mensen aan het dienen, en tijd in gebed en in het Woord aan het doorbrengen. Jezus ging niet alleen weg om even weg te zijn van de mensen, elke keer dat Jezus Zich afzonderde ging Hij bidden (e.g. Mattheüs 14:23, Markus 1:35, Lukas 6:12). Jezus’ ‘tijd voor zichzelf’ was tijd met God, tijd in gebed; met als doel dat Hij God meer zou gaan dienen en daarmee mensen zou gaan dienen. In alles eerde Jezus God, in alles is Hij daarmee ons voorbeeld.

Tijd voor God

Jezus laat zien dat we ‘tijd voor onszelf’ kunnen hebben, Zijn voorbeeld is me-time in gebed. Door te bidden was Hij in staat om God te dienen, om mensen te dienen. Dat is waar Hij mee bezig was, dat is het voorbeeld om te volgen. Al onze tijd is tijd voor God, Het is waardevol in Zijn ogen, we horen in alles continu God te eren. Als jouw idee van ‘tijd voor jezelf’ anders is dan wat we van Jezus zien in de Evangeliën, dan moet jouw beeld veranderen. Puur en alleen omdat de Bijbel ons het voorbeeld geeft, en de Bijbel is waarheid (Johannes 17:17).

Betekent dit dat je niet meer mag slapen, eten, sporten, relaxen, etc.? Nee, verre van. Dit betekent dat we ons bij alles (biddend) moeten afvragen hoe we hier God door kunnen eren. Slapen is goed en nodig, dat zien we Jezus ook doen; lui zijn is niet goed (Spreuken 6). Eten is goed en heeft elk mens nodig; te veel eten is dat niet (Filippenzen 3:19). Sporten is niet verkeerd, want we moeten goed voor de tempel van de Heere zorgen (1 Korinthe 6:19-20); als sporten een afgod wordt is het een probleem.

Je mag dus (lekker) eten, sporten, slapen, etc. Daar is helemaal niks mis mee. Het moderne idee van ‘tijd voor jezelf’ gaat echter in tegen wat God onderwijst over hoe we onze tijd horen te besteden als christenen. Onze tijd is van God, we zijn van God, Christus hoort in ons te leven (Galaten 2:20) waardoor we volledig voor God horen te leven.

Prioriteiten

Waar jij je tijd, geld en energie in steekt, is waar je hart is. Als jij je aandacht steekt in de dingen van God, dan is jouw hart bij God. Als jij je aandacht, geld en energie in andere dingen steekt, dan is dat waar je hart is. Ons hart hoort puur en rein voor God te zijn (Jakobus 4:8); onze besteding van tijd, geld en energie horen daarmee ook puur en rein in God ogen te zijn.

God roept ons meer dan 60x op om op ‘elkaar’ gericht te zijn. Daarmee bedoelt God dat we op onze broeders en zusters in de Heere gericht horen te zijn. We horen elkaar te dienen (Galaten 5:13), elkaar lief te hebben (Johannes 15:12), en nog zoveel meer dingen. Het idee van me-time zit de ander dienen in de weg, me-time zit het uitvoeren van de ‘elkaar’ verzen in de weg. En als iets in de weg zit van het uitvoeren van Gods Woord, is er een probleem. Ligt jouw prioriteit bij Gods wil doen, of bij jouw wil doen?

Tijdsbesteding

Laat God de besteding van je tijd bepalen, laat God de besteden van je energie en geld bepalen. Toets alles dat je hoort en leest, inclusief dit artikel, aan het Woord van God. Alleen Gods Woord is waarheid, alleen Gods Woord is wat we horen te volgen. Wat Gods Woord zegt, is wat we horen te doen. Dat betekent dat alles dat de psychologie, magazines, het internet, etc. over onze tijd zegt ondergeschikt is aan het Woord van God.

Besteed je energie aan de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19), elkaar dienen, elkaar liefhebben. Laat je tijd biddend invullen door God, zodat God je kan leiden op paden die je zelf nooit bedacht zou hebben. Me-time klinkt leuk, tijd met God is beter. Me-time is modern, tijd ingevuld door God is het beste dat je kan overkomen.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht naar de ware liefhebbende en rechtvaardige God. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.