Vind de kracht in jezelf?

“maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” (Jesaja 40:31) Dit vers gaat recht tegen een van de leugens in die de kerk binnen is geslopen: Vind de kracht in jezelf. De Bijbel zegt iets heel anders dan deze leugen, de Bijbel geeft ons Gods waarheid (Johannes 17:17).

Leugen: vind de kracht in jezelf

Het is belangrijk om als christen te weten waar je kracht vandaan komt, want zonder dit kan je niet doen wat je moet doen. God heeft de christen een aantal opdrachten gegeven, o.a. de Grote Opdracht in Mattheüs 28:19. Deze en alle overige opdrachten zijn niet zomaar mogelijk, ze vereisen iets in ons leven. Een grote leugen die de kerk via films, media en psychologie is binnengeslopen, is dat je kracht in jezelf moet zoeken.

Dit is een vorm van Oosterse, humanistische wijsheid die niks met de Bijbel te maken heeft. De Bijbel leert ons het tegenovergestelde van wat deze leugen ons vertelt. Jezus zegt in Johannes 15:5 dat we zonder Hem niks kunnen doen, niks! Wat Jezus hier zegt is dat we niks van eeuwigheidswaarde kunnen doen, als Hij ons daartoe niet in staat stelt. Kracht in jezelf vinden is niet wat Jezus zegt, dat is wat de wereld zegt.

Gods waarheid: vraag God

In Jakobus staat dat we niet hebben, omdat we niet vragen (Jakobus 4:2-3). Kracht voor de dag, voor de dingen die God van ons vraagt, voor een lastige situatie, gesprek of moeilijke tijd is alleen bij God te vinden. We mogen Hem hierom vragen, omdat Hij belooft dat wie bij Hem komt, kracht zal ontvangen (Jesaja 40:31). God kan en wil ons alles geven dat Hij vindt dat we nodig hebben.

Het is belangrijk dat we die kracht aan God vragen, want dat houdt ons afhankelijk van God. Dat is de beste plek om te zijn, want God weet precies wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben. God zal nooit tekortschieten, Hij zal nooit falen. Hij wil dat we Hem dingen vragen, daarom draagt Hij ons op om te bidden. Vraag Hem en Hij zal geven wat Hij vindt dat je nodig hebt.

Gods kracht

Wat God geeft gaat veel verder dan spierkracht, denkkracht, of enige andere vorm van die de mens kent. God geeft ons bovennatuurlijke kracht, Hij geeft ons Zichzelf door de Heilige Geest heen. De Heilige Geest is God Zelf in ons, zodat we Zijn wil kunnen doen. God kan en wil ons leiden, zodat we Hem eren, Hem dienen, Hem de lof geven die Hij verdient. God zal dit doen, alles menselijk zal uiteindelijk op de mens gericht zijn.

God zal nooit falen, Gods kracht is ook nooit op. Als God je ergens het vermogen voor geeft, zal Hij zorgen dat het genoeg is om Zijn wil te doen. Menselijke kracht houdt op, heeft een limiet. God is oneindig, zo groot is Hij.

Waar haal jij je kracht vandaan?

De wereld leert ‘vind de kracht in jezelf’, God leert: vraag dit aan Mij. God wil dat we in gebed Hem dit vragen, dat we Hem leren kennen in Zijn Woord en daarmee wat Hij kan leren kennen. Hij wil dit voelbaar maken in en door onze levens heen; de vraag is waar jij je kracht vandaan haalt? Volg jij wat de wereld zegt en merk je dat je energie op raakt? Vraag dan God om jou Zijn kracht te geven, die nooit ophoudt, die elke dag genoeg is.

God wil jou helpen, leiden en ondersteunen. Hij kan en wil jou overeind houden, Hij kan en wil jou door elke situatie heen dragen. Vraag Hem dat te doen, vraag Hem om Zijn kracht. Zijn kracht is oneindig veel beter dan de wat de mens in zichzelf kan vinden.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht naar de ware liefhebbende en rechtvaardige God. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.