Wat betekent de doop?

Een van de dingen die Jezus de kerk opdraagt om te doen, is om mensen te dopen (Mattheüs 28:19). Jezus geeft de opdracht om mensen te discipelen, te dopen en te onderwijzen. Maar, wat betekent de doop eigenlijk? En waarom draagt Jezus dit op?

Wat is het?

Er zijn in de kerk verschillende ideeën over de doop. De 2 grootste zijn: 1) kinderdoop, 2) volwassendoop. Kinderdoop betekent dat je als baby water over je hoofd gesprenkeld krijgt, waarbij er een zegen over je wordt uitgesproken. Deze kinderdoop maakt jou ‘deel van de kerk’ en ‘verzekert jou van redding’.

De volwassendoop gaat er van uit dat iemand een keuze moet maken om gedoopt te willen worden. Na het maken van deze keuze gaat de persoon volledig onder water en komt daarna weer omhoog. Dopen is niet zaligmakend, het levert geen eeuwig leven op; ook maakt dopen jou geen onderdeel van de kerk. Deze laatste vorm van dopen is wat wij, als Calvary Chapel, geloven en hanteren.

Wat betekent de doop?

Het dopen is een beeld van iets anders. Met het dopen willen we iets laten zien. In Handelingen 8 wordt het verhaal verteld van Filippus en een Ethiopische kamerheer. Filippus mocht het Evangelie uitleggen aan deze kamerheer, waarop de man vroeg: ‘wat verhindert mij gedoopt te worden?’ (Handelingen 6:36) Het enige dat er nodig was om gedoopt te worden, zei Filippus, was geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is (Handelingen 6:37).

En dat is precies wat de doop is. De doop laat aan iedereen zien die er bij wil zijn, dat iemand gelooft in Jezus Christus. In Romeinen 6:4 legt Paulus uit dat de doop een beeld is van wat Jezus gedaan heeft. Bij het dopen ga je onder water, wat een beeld is van sterven aan je zonde samen met Christus. Het weer omhoog komen uit het water is een beeld samen met Jezus opstaan uit de dood, in een nieuw leven.

Waarom draagt Jezus de doop op?

De doop is een beeld van wat Jezus voor de mens gedaan heeft. Jezus Christus stierf voor de zonde van de wereld (1 Johannes 2:2), Hij stond op uit de dood () en zit nu aan de rechterhand van God in de hemel (Filippenzen 2:9-11). De doop is bedoeld als openlijke erkenning van wat Jezus gedaan heeft, maar vooral ook als manier om te laten zien dat jij dit gelooft. Jezus wil dat wij openlijk vertellen over Hem, dat wij in Hem geloven en dat iedereen dit moet weten.

De doop is een geweldig moment om mensen uit te nodigen die Jezus nog niet kennen. De doop is een geweldig moment om van te getuigen nadat het gebeurd is. Het dopen is een prachtige manier om mensen Jezus te laten zien.

Wat betekent dit voor jou?

De doop getuigt van Wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en hoeveel Hij van de mens houdt. God draagt ons op om gedoopt te worden, om te geloven in Hem en daarna gedoopt te worden. Als jij nog niet gelooft in deze God, accepteer Zijn aanbod vandaag. Als jij nog niet gedoopt bent, vraag aan de leiders van je kerk of je je kan laten dopen, het is altijd een geweldig iets om te doen!

7

Heb je nog vragen? Of wil je met iemand over jouw eventuele keuze om je te laten dopen praten? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder. Ook hebben we op onze website antwoorden op andere levensvragen, ze zijn te bereiken door middel onderstaande knop.