De Bijbel leert dat er geen twijfel bestaat over leven na de dood. De vraag is alleen waar we zullen zijn nadat we fysiek sterven. De Bijbel geeft aan dat er 2 plekken zijn waar een mens naartoe kan gaan na de dood: 1) de hemel, 2) de hel.

Hemel

De hemel is de plek voor de mensen die in Jezus Christus geloven, Jezus belooft eeuwig leven voor hen die in Hem geloven (1 Johannes 2:25). De enige manier om in Hem te geloven is door volledig te geloven wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat de mens zondig geboren wordt (Psalm 51:7), dat elk mens tekort schiet in Gods ogen (Romeinen 3:23) en dat de straf voor zonde de dood is (Romeinen 6:23). Gelukkig leert de Bijbel ook dat God van de mens houdt (Johannes 3:16), dat Hij Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om de wereld te redden (Johannes 3:17). God leert ons dat Jezus de eeuwige straf voor de mens gedragen heeft (Jesaja 53:4). Jezus is aan een kruis gestorven (1 Petrus 2:24) en is na 3 dagen letterlijk uit de dood opgestaan (Lukas 24:6-7); hiermee overwon Hij de dood (1 Korinthe 15:55-57).

God heeft zoveel hoop voor de mens, God geeft elk mens de kans om voor Hem te kiezen. Ook wil God dat alle mensen gered worden (1 Timotheüs 2:4). God heeft alles wat aan Zijn kant was gedaan om de mens de weg naar eeuwig leven met Hem aan te bieden, Hij kan alleen de keuze niet voor ons maken. De hemel is de plek waarvan de Bijbel zegt dat we niet kunnen bevatten hoe geweldig die is (1 Korinthe 2:9), de hemel is Gods troon (Jesaja 66:1). De keuze is aan ieder mens, kies ik in dit leven voor God? Dan is het logisch dat ik in het leven na de dood ook bij Hem ben.

Hel

De mens die tegen God kiest, komt op de plek die de Bijbel de hel noemt. De hel is een plek waar eeuwige straf voor zonde is (Mattheüs 25:46, Openbaring 21:8). De hel is de plek die van oorsprong niet voor de mens bedoelt was, maar voor satan en zijn demonen (Mattheüs 25:41). De Bijbel omschrijft de hel als de plek waar gejammer en tandengeknars zal zijn (Lukas 13:28), wat pijn, verdriet en woede omschrijft. De hel wordt omschreven als de afgrond (Lukas 8:31), de poel van vuur en zwavel (Openbaring 20:10). Het allerergste aan de hel is dat het de plek is waar men voor eeuwig van God gescheiden is (2 Thessalonicenzen 1:9).

Wat gebeurt er na de dood?

Ook als je niet kiest, als je het in het midden laat, is de hel de plek waar je naartoe zal gaan. Jezus zegt dat wie niet voor Hem is, tegen Hem is (Lukas 11:23). Dat is een harde, maar duidelijke waarheid. God wil dat we vóór Hem kiezen, dat we ervoor kiezen om van Hem te houden. God geeft duidelijk aan wat de keuzes zijn en wat de gevolgen van elk van die keuzes is.

De keuze is nu aan jou. Vraag aan God om Zichzelf aan je te laten zien, bid dat Hij jou het eeuwig leven zal geven. Geef jezelf over aan Hem, vraag vergeving voor je zonden en accepteer het offer van Jezus Christus aan het kruis.