Waarom geeft God barmhartigheid?

God geeft Zijn barmhartigheid niet omdat wij mensen het verdienen, of omdat we zo goed zijn. Zoals aangegeven vanuit Romeinen is de mens slecht. Jesaja 17:9 laat zien dat het menselijke hart slecht is, dat het hart ongeneeslijk ziek is. Dus, de mens krijgt geen barmhartigheid vanwege eigen kwaliteiten.

Om te weten waarom God barmhartigheid geeft moeten we naar God kijken. God is goed (Psalm 110:5), God is liefde (1 Johannes 4:8), God wil dat iedereen gered wordt (1 Timotheüs 2:4). God kent elk mens bij naam (Jesaja 43:1), God kent elk mens al voordat hij/zij geboren werd (Jeremia 1:5). Dat is Wie God is, dat is Zijn karakter. Vanuit Zijn liefde voor de mens, vanuit Zijn karakter wil Hij dat elk mens gered wordt. Om dat voor elkaar te krijgen heeft God alles gedaan om dat mogelijk te maken.

Aan wie geeft God dit?

Door de Bijbel heen kunnen we zien aan wie God geeft. In 1 Koningen 11:13 geeft God barmhartigheid aan koning Salomo, de koning die op dat moment weggelopen was bij God. God was barmhartig voor het volk Israël terwijl ze in ballingschap weg waren gevoerd (Nehemia 9:31). Jezus vertelt in Mattheüs 18 een gelijkenis over een rijke heerser die nog veel geld van iemand kreeg. De heerser wilde zijn geld terug, maar schonk uiteindelijk barmhartigheid aan degene die hem het geld verschuldigd was. Dat is precies het beeld van God naar ons toe. Elk mens is God heel veel verschuldigd door de zonde die iedereen begaat. God geeft Zijn barmhartigheid, waardoor we de straf niet krijgen voor deze schuld, terwijl we die straf wel verdienen.

Hoe geeft God barmhartigheid?

Een van de manieren waarop God dit geeft is doordat Hij niet direct straft als we een zonde begaan. God geeft de mens lucht om te ademen, water om te drinken, zonlicht, schaduw, familie, werk, etc. Al deze dingen zijn zegeningen die Gods barmhartigheid laten zien. God had namelijk elke zonde direct kunnen straffen, Hij had al deze dingen achter kunnen houden.

Daarnaast is er Jezus. Jezus is de Persoon door Wie barmhartigheid voor elk mens beschikbaar is, Jezus droeg alle zonde (1 Petrus 2:24), van elk mens. Hij stierf om de straf die voor de zonde staat te dragen, jouw straf (Romeinen 3:24). Jezus zorgde ervoor dat geen mens de straf voor zijn/haar zonde hoeft te dragen. De keuze is aan een ieder om wel of niet Zijn offer aan te nemen. Neem jij Gods barmhartigheid aan?