Wat is bidden?

In de Bijbel en door christenen wordt er vele gesproken over gebed. Christenen hebben zelfs momenten dat ze samenkomen om alleen samen te bidden. Dan is het belangrijk om te weten, wat is bidden?

Gebed in de Bijbel

De meest eenvoudige definitie van gebed is praten met God. Door de Bijbel heen laat God zien dat Hij een relatie met de mens wil, onderdeel van een relatie is met elkaar praten. Dat is waar we gebed voor hebben gekregen van God.

De Bijbel laat zien dat gebed gebruikt wordt om het uit te schreeuwen naar God in moeilijke situaties (2 Kronieken 32:20), om God te aanbidden (Openbaring 4:11), vergeving te vragen (Psalm 51), God te zien (Exodus 33:18), en nog veel meer. Gebed heeft veel kanten, maar is altijd op God gericht.

Eigenschappen van gebed

Het is belangrijk om te weten wat eigenschappen van gebed zijn, zodat we weten hoe we mogen bidden. Jezus geeft ons het perfecte voorbeeld van gebed in het ‘Onze Vader’ gebed in Mattheüs 6:9-13. In dat gebed zien we het volgende:

  • Gebed begint met God en Hem aanbidden (‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.’ Mattheüs 6:9)

Dit betekent dat het goed is om bewust bij elk gebed te beginnen met God prijzen. Dat kan je doen door te zeggen wat je met Hem hebt meegemaakt, dingen uit het Woord te noemen die over God gezegd worden, etc.

  • Gebed biedt de ruimte om God te vragen om te voorzien in noden (‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Mattheüs 6:11)

God weet wat wij nodig hebben, Hij heeft ook alles in Zijn bezit dat wij nodig kunnen hebben. Het is heel goed om Hem te vragen om dingen die we nodig hebben, maar dan wel aan Hem over te laten wat we krijgen en hoe.

  • Gebed geeft de mogelijkheid om vergeving te vragen en anderen te vergeven (‘En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.’ Mattheüs 6:12)

Alle mensen zijn zondaren, ook de mensen die bidden. God vraagt van ons dat we om vergeving vragen (1 Johannes 1:9), gebed is daar de manier voor. Tegelijkertijd is het ook goed in gebed om anderen te vergeven die ons dingen hebben aangedaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat niks onze relatie met God in de weg staat.

  • Gebed is de manier om God te vragen je te helpen in moeilijke situaties (‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’)

Elk mens komt verleiding tegen, elk moment van elke dag. Gebed is de manier waarop we aan God kunnen vragen om verleiding bij ons weg te halen, maar ook om kracht om er doorheen te komen.

Jakobus 1:6 leert ons dat we in geloof dingen aan God kunnen vragen. Dat betekent dat we mogen weten dat God onze gebeden hoort  (Psalm 66) en dat als we bidden naar Zijn wil, dat we zullen krijgen waar we om vragen (1 Johannes 5:14). De enige manier om op die manier te bidden, is door God beter te leren kennen in Zijn Woord, door Hem te vragen Zichzelf te laten zien en door met Hem te leven.

Wat is bidden?

Bidden is dé manier om met God te praten. De God Die hemel en aarde geschapen heeft, de almachtige God wil dat jij en ik met Hem praten. We mogen alles bij Hem neerleggen in gebed, het is aan Hem om te antwoorden. Het is aan jou om te gaan bidden. Bid op dit moment, hardop of in je gedachten, tot God. Vraag Hem om je te leren bidden, vraag Hem om je te leren bidden naar Zijn wil en ga bovenal aan de slag met bidden.

7

Heb je nog vragen? Of wil je hier meer over  weten? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht. Daarnaast kun je ook navigeren naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.