Wat is de Bijbel?

Vandaag de dag is de vraag “wat is de Bijbel?” een zeer belangrijke en relevante vraag. Het is een collectie van 66 boeken, die over een periode van 1600 jaar door 40 verschillende schrijvers geschreven zijn. Dit boek bevat verschillende schrijfstijlen, zoals poëzie (de Psalmen); wetboeken (Leviticus en Deuteronomium); historische boeken (1 Koningen en Handelingen); profetische boeken (Jesaja en Openbaring; brieven (Galaten en Hebreeën).

Ondanks de verschillende schrijvers, de verschillende boeken en de verschillende tijden waarin de Bijbel geschreven is, is het echt één boek, met één boodschap. Deze eenheid in de Bijbel komt doordat de Bijbel door God ingegeven is (2 Timotheüs 3:16)

Verdeling

De Bijbel is opgedeeld in 2 gedeeltes: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Kort samengevat vertelt het Oude Testament het verhaal van een volk en het Nieuwe Testament het verhaal van een Mens[1]. Dit volk is door God gebruikt om dit specifieke Mens op aarde te zetten; het volk is Israël, de Mens is Jezus Christus.

Het Oude Testament vertelt het verhaal van de schepping (in Genesis), de perfecte wereld die kapot gemaakt is door zonde (Genesis 3). Vervolgens belooft God dat Hij het volk Israël zal gebruiken om de hele wereld te zegenen (Genesis 12:3). Vanuit Israël wees God een specifieke familie aan vanuit waar Hij de wereld zou zegenen: de familie van David. De zegen die uit de familie van David gekomen is, is de Mens (Jesaja 11:1-10) waar het Nieuwe Testament over spreekt.

Het Nieuwe Testament spreekt over het leven van de Mens Jezus Christus (Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes). Echter, het Nieuwe Testament spreekt vooral over het feit dat Jezus een perfect leven leefde, dat Hij stierf voor alle zonde van de wereld en uit de dood opstond.

Het feit dat Jezus stierf voor alle zonde van de wereld en uit de dood opstond is wat de Bijbel aanhaalt als het bewijs

Wat zegt de Bijbel over zichzelf?

De Bijbel is het Woord van God (2 Timotheüs 3:16, Johannes 1:1). Dit Woord is een levend boek (Hebreeën 4:12), wat betekent dat God hier doorheen spreekt tot de lezer. Als je de Bijbel leest, lees je Wie God is (Johannes 1:1).

Over Wie gaat de Bijbel?

De Persoon over Wie de Bijbel gaat is Jezus Christus. Hij is de centrale persoon naar Wie er in zowel het Oude, als het Nieuwe Testament gewezen wordt. Het Oude Testament laat zien waarom de mens Jezus nodig heeft. Het Oude Testament voorspelt dat Hij zou komen, waar Hij zou komen, wanneer Hij zou komen, hoe Hij zou komen en wat Hij voor de mens zou doen. Het Nieuwe Testament vertelt over het perfecte leven van Jezus, over Zijn offer aan het kruis, Zijn opstanding uit de dood en hoe Zijn discipelen Zijn boodschap verspreid hebben.

Jezus is niet zomaar iemand, Hij is de Zoon van God (Mattheüs 3:17). Hij was zowel Mens als God, in één lichaam (Kolossenzen 2:9). De Bijbel vertelt over Zijn liefde voor de mens (Romeinen 5:8), Zijn genade voor de mens (Efeze 2:8-9), Zijn offer voor de mens (Hebreeën 9:12).  

7

Als je hier vragen over hebt of over door wil praten, neem contact met ons op. We bieden je graag hulp in jouw zoektocht in de Bijbel. Je kunt ook navigeren naar andere antwoorden op levensvragen door middel van onderstaande knop.