Wat is de doop met de Heilige Geest?

In de kerk bestaan vandaag de dag veel ideeën over de Heilige Geest, Wie Hij is, wat Hij doet, etc. Een van de onderwerpen waar over gediscussieerd wordt, is over of de doop met Heilige Geest een aparte gebeurtenis is. De meeste christenen zijn het er over eens dat op het moment dat iemand tot geloof komt de Heilige Geest in die persoon komt wonen. De vraag of er ook een doop met de Geest is, krijgt verschillende antwoorden. De vraag is echter niet wat mensen, voorgangers, kerken of denominaties vinden; de vraag is wat Gods Woord onderwijst.

De Geest woont in gelovigen

1 Korinthe 3:11 laat ons zien dat de christen de tempel is waar de Heilige Geest woont. Dat bekent dat elke christen God Zelf in zich heeft wonen, inclusief al Zijn kracht, majesteit, glorie, etc. Dat is een geweldig voorrecht. In het Oude Testament waren er specifieke mensen die door God geroepen warn, die de Geest ontvingen (1 Samuël 16). Door Jezus’ werk aan het kruis, doordat Hij de weg vrij heeft gemaakt, kunnen wij nu de Geest ontvangen. In Johannes 14:17 leert Jezus Zijn discipelen dat de Geest in hen zou wonen. Dat is een geweldige zegen.

De doop met de Geest

Wij, Calvary Chapel, geloven dat de Bijbel ook leert dat er een tweede gebeurtenis is, namelijk de doop met de Geest. Handelingen 1:4-8 is het moment dat Jezus laat zien wat de doop met de Geest is. Hij zegt tegen Zijn discipelen, die op dit moment al gelovigen zijn, dat de Geest over hen zou komen. Jezus Zelf heeft dit ook ondergaan, in Lukas 3:21-23 kwam de Geest ook op Hem, niemand zal ontkennen dat de Geest in Jezus was.

Een andere aanwijzing dat er meer dan 1 doop is, is Hebreeën 6:2. Paulus spreekt hier over de leer van de dopen, meervoud. De waterdoop is 1, de doop met de Geest maakt 2.

Waarom is deze doop nodig?

Er is een belangrijke reden dat God ons de doop met de Geest gegeven heeft, namelijk het zijn van een getuige. Jezus onderwees in Handelingen 1:4-8 dat de Geest over Zijn discipelen zou komen, zodat ze (vers 8) getuigen zouden zijn. Dat is waar de Geest hen toe in staat stelde, dat is het doel van de doop met de Geest.

Vóór Jezus Zelf Zijn bediening begon als getuige van God op aarde, kwam de Geest over Hem. Openbaring 1:5 wijst Jezus aan als de getrouwe Getuige, dat is het voorbeeld dat wij horen te volgen als christenen. Dit is voor de mens alleen mogelijk als de Geest ons leidt, uit onszelf kunnen we dit niet. De Geest kan en wil ons leiden om christen te zijn zoals God dat bedoeld heeft. Als je dat zelf gaat proberen ga je moe worden en het uiteindelijk opgeven. Niemand kan uit zichzelf christen zijn, alleen God Zelf kan ons veranderen zoals nodig is.

Hoe wordt je gedoopt met de Geest?

Jakobus 4 leert dat we niet hebben, omdat we niet vragen. Het is zo eenvoudig als God erom vragen, in geloof. We mogen de Geest vragen om ons te dopen, om ons te leiden. Efeze 5:18 leert dat we continu bijgevuld moeten worden met de Geest, continu gedoopt moeten worden met de Geest.

Ben jij al gedoopt met de Geest? Zo nee, vraag Hem erom. Wil jij meer van Gods bovennatuurlijke kracht ervaren? Vraag God om de doop met de Geest. Je zal niet per se iets voelen, maar in geloof mag je dit vragen.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kan je via deze link naar een preek luisteren. Via deze link kan je een Engelstalige studie volgen.

7

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder met het onderwerp over de doop met de Heilige Geest. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.