Drie-eenheid?

Als christenen geloven we dat God 3 Personen in 1 God is. We geloven dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest eigen personen zijn. De drie-eenheid van God. We geloven dat ze eigen emoties hebben, maar toch 1 persoon zijn. Ook geloven we dat God één is, maar toch drie.

In Genesis 1:1 staat dat “Elohiym” de hemel en de aarde schiep. Elohyim is God, maar Elohyim is ook een woord dat in de meervoudsvorm staat. Daarmee geeft God vanaf het begin af al aan dat Hij God is. Dat wordt bevestigd in Genesis 1:26 waar God zegt “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;” God is een meervoudig God, zoals Hij op meer plekken aangeeft (Jesaja 6:8, Jesaja 61:1, Mattheüs 3:16-17).

Bijbelse voorbeelden

De Bijbel is het beste commentaar op de Bijbel. Johannes 1:1 leert dat het Woord God is, dus als we Gods mening over een onderwerp willen horen moeten we in de Bijbel kijken.

Jesaja 48:16

In dit vers zien we 3 personen: de Heere HEERE, mij (de persoon die gezonden wordt) en Zijn Geest. Dat zijn 3 verschillende personen. Wanneer we dit vers in de context van de rest van de Bijbel lezen, zien we dat God de Vader eerst Jezus zond (Johannes 20:21) en dat daarna de Heilige Geest gezonden werd (Johannes 14:26). Doordat we de rest van het Woord van God hebben gekregen, kunnen we concluderen dat Jesaja 48:16 spreekt over God de Vader (de Heere HEERE), God de Zoon (de mij-persoon die gezonden wordt) en God de Heilige Geest (Zijn Geest).

Jesaja 61:1

Het stuk uit Jesaja 61:1 is een personage dat vertelt over dat de Geest van God op hem is, omdat de HEERE hem gezalfd heeft. Dat zijn al 2 referenties naar verschillende personen van God, God de Geest en God de Vader. Als we Lukas 4:16-21 lezen in deze context, dan zien we dat de Heere Jezus zegt dat dit stuk in Hem tot vervulling gekomen is. De Geest van God is op Hem (Mattheüs 3:16-17), Hij is gezalfd door God (Handelingen 10:38). Hij heeft de profetieën over Zijn eerste komst volledig vervuld. Hier zien we dus weer God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Mattheüs 3:16-17

In Mattheüs 3:16-17 wordt Jezus gedoopt, op het moment dat Hij uit het water omhoog komt, gebeurt er iets bijzonders. De Geest van God komt naar beneden (v16) en de stem van God klinkt (v17). Er zijn hier 3 losse personen die iets doen: 1) Jezus wordt gedoopt en komt op uit het water, 2) de Geest van God komt neer in de vorm van een duif, en 3) de stem van God klinkt en zegt dat Jezus Zijn Zoon is. We zien hier de 3 personen van God, Jezus Die bevestigt wordt als Zoon, de Heilige Geest die op Jezus komt en God de Vader Die toeziet vanuit de hemel.

De drie-eenheid is God

Het is heel belangrijk om te benadrukken dat alle 3 de personen van God, God zijn. Alle 3 zijn ze perfect God, alle 3 zijn ze volledig God. Paulus bevestigt dat God de Vader God is (Romeinen 1:7), Petrus doet hetzelfde (1 Petrus 1:2). God de Zoon is God, zoals bevestigt in de Bijbel (Johannes 1:1, 14; Hebreeën 1:8; 1 Johannes 5:20). God de Heilige Geest is God (Handelingen 5:3-4).

Conclusie

Ondanks dat de Bijbel nooit direct het woord drie-eenheid gebruikt, kunnen we opmaken uit de Bijbel dat God Drie in Één is. Hij is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Samen zijn zij perfect God, zij werken perfect samen, ze hebben allemaal hun eigen taak. Maar samen zijn ze God, samen zijn zij de Drie-eenheid.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.