Wat is de echte betekenis van Kerst?

Misschien wel de meest bekende (christelijke) feestdag van het jaar is Kerst. Kerstbomen, versieringen, de Kerst man, etc. Allemaal dingen die we rond die tijd zien. De vraag is, is dat ook echt waar Kerst om gaat? Wat is de echte betekenis van Kerst?

Kerst in de Bijbel

Om met de deur in huis te vallen, Kerst komt niet letterlijk voor in de Bijbel. Het Kerst feest zoals wij dat nu kennen, is een combinatie van een aantal Germaanse feesten en een poging van de Rooms-katholieke kerk om deze feesten een christelijke betekenis te geven. De Bijbel spreekt echter wel over een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mens, God Zelf werd een mens.

Het onmogelijke gebeurde, God werd een mens van vlees en bloed. Jezus Christus kwam 2000 jaar geleden naar de aarde om onder ons te leven, om uiteindelijk voor ons te sterven en op te staan uit de dood. Hij deed dit om de dood te overwinnen en zodat mensen bij God kunnen komen. Ondanks dat de geboorte van Jezus niet in december was, vieren we op 25 en 26 december de geboorte van Jezus. Kerst is dus eigenlijk een geboorte- of verjaardagsfeest.

Waarom Kerst vieren?

Zoals aangegeven, Kerst is de verjaardag van Jezus. Elke verjaardag is een feestje, maar zeker als de Zoon van God naar de aarde komt (Johannes 3:16). Het is niet alleen een feest, maar het is ook van levensbelang voor de mens dat Jezus naar de aarde is gekomen. De Bijbel leert dat elk mens een probleem heeft, we zijn zondaren (Romeinen 3:23). Zonde is een probleem, want zonde brengt een kloof tussen God en mens (Jesaja 59:2, Habakuk 1:13).

God heeft de mens gemaakt (Genesis 1-2) met als doel om Hem te eren. Een deel van de manier waarop we dat doen, is door een relatie met Hem te hebben. God wil dat we Hem kennen, Zijn kinderen zijn, op Hem vertrouwen. Dat kan echter allemaal niet, zolang het probleem van de zonde tussen ons in staat. Jezus is gekomen om dat probleem, ons probleem, op te lossen. Het goede nieuws van Kerst, is dat wij zondaars zijn en dat Jezus gekomen is om zondaars te redden! (1 Timotheüs 1:15)

Wat is de echte betekenis van Kerst?

De echte betekenis van Kerst is hoop. Hoop op eeuwig leven, hoop op een eeuwigheid bij God. Hoop in de Bijbel is niet als hopen op mooi weer; hoop in de Bijbel is vaste grond, zekerheid (Hebreeën 11:1). De hoop die God jou wil geven, is zekerheid, hoop die vast staat. God wil dat jij eeuwig bij Hem bent, niet eeuwig gescheiden van Hem door zonde. De boodschap van Kerst is dat er hoop is voor jou, hoop in en door het feit dat Jezus Christus gekomen is.

Jezus kwam 2000 jaar geleden om de wereld te redden, om jou te redden. Hij kwam niet om jou te veroordelen, maar juist om je te redden (Johannes 3:16-17). De vraag is alleen of jij gered wil worden. We willen tegenwoordig niet meer inzien dat we zondaren zijn, want dat klinkt zo hard en negatief. De realiteit van de mens, is dat we egoïstisch zijn, liegen, bedriegen, stelen, elkaar pijn doen, etc. Dat doen we allemaal, op verschillende manieren. Allemaal zijn we ook gekwetst door de zonde van anderen. Jezus is gekomen om hoop te brengen voor de zondaar die pijn doet en de zondaar die pijn gedaan is.

En nu?

God biedt jou vandaag hoop aan in Jezus. God wil een relatie met jou, een relatie vol van Zijn hoop. Op dit moment stelt God jou voor de keuze om Jezus’ dood voor jou aan te nemen. Jezus droeg de straf van de zonde, jouw straf, zodat jij die niet hoefde te dragen. De straf van de zonde is namelijk de dood (Romeinen 6:23). Jezus kwam om die straf te dragen, zodat jij eeuwig bij God kan zijn. Dat is de hoop die Jezus kwam brengen, dat is de echte betekenis van Kerst, dat is het aanbod dat God jou op dit moment doet. Neem jij Jezus aan?

7

Als je vragen hebt, als je Jezus aangenomen hebt of als je hierover wil doorpraten, neem dan contact met ons op.  Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.