Wat is de echte betekenis van Pasen?

Een van de christelijke feestdagen die we in Nederland hebben, is Pasen. Voor veel mensen is deze ‘feestdag’ een dag vrij, lekker eten, tijd met familie en vrienden. Maar wat is de reden dat Pasen gevierd wordt? Wat is de echte betekenis van Pasen?

Het zal je misschien verbazen, maar het woord voor Pasen komt niet voor in de Bijbel. Er is ook geen plek in de Bijbel te vinden waar God de mens opdraagt om een feestdag te hebben voor wat er met Pasen gebeurd is. En toch vieren we dit feest al heel lang. De reden hiervoor is dat er op Pasen iets heel bijzonders is gebeurd, iets dat het waard is om te vieren.

De Bijbel leert ons dat op Pasen, Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Jezus Christus was op Goede Vrijdag gekruisigd door de Romeinen en stond 3 dagen later op uit de dood op Paaszondag. Dat is wat er gevierd wordt.

Waarom is Pasen zo belangrijk?

Op Pasen vieren we dat Jezus opstond uit de dood. De reden dat Jezus uit de dood opstond, is dat Hij eerst gestorven is. De reden dat Hij gestorven is, is dat Hij stierf voor de zonden van de mens. De Bijbel leert dat elk mens zondig geboren wordt (Psalm 51:7). Zonde betekent ‘niet voldoen aan Gods standaard van perfectie’. Elk mens zondigt. De vraag is of dat erg is. De Bijbel vertelt ons dat zonde heel erg is, omdat het afstand creëert tussen God en mens, maar nog veel erger, zonde verdient straf. Zonde verdient de doodstraf (Ezechiël 18:20). Hiermee heeft elk mens een probleem, namelijk dat we allemaal de doodstraf verdienen.

Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat mensen zondig zijn. Mensen zijn egoïstisch, bezig om rijk te worden ten koste van anderen, mensen liegen, stelen, bedriegen, moorden, etc. Allemaal dingen die God bestempelt als zonde. Voor al deze dingen moet de straf betaalt worden. God is een perfect rechtvaardig Rechter (Psalm 7:12), Hij moet straffen wat schuld verdient. Elk mens is schuldig en elk mens verdient de doodstraf (Romeinen 3:23).

En de echte betekenis van Pasen dan?

Pasen is belangrijk omdat Jezus stierf voor de zonde van de mens. God stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde (Johannes 3:16), om perfect te leven, daarna perfect te sterven en uiteindelijk perfect uit de dood op te staan (Pasen). Doordat Jezus perfect leefde, Hij hield zich volledig aan Gods standaard van perfectie, kon Hij de straf dragen die jij en ieder ander mens verdient. Jezus houdt zoveel van jou, dat Hij bereid was om de straf die Hij niet had verdiend, op Zich te nemen.

Hij werd gemarteld voor jou, Zijn baard werd uit Zijn gezicht gerukt voor jou, Hij stierf de meest pijnlijke dood die er was aan een kruis voor jou. Alleen omdat Hij van jou houdt. Pasen is een geweldig feest omdat het Gods liefde voor de mens laat zien. God laat zien hoeveel Hij van jou houdt en dat heeft Hij bewezen door Jezus naar de aarde te sturen.

En nu?

Het antwoord op de vraag Wat is de echte betekenis van Pasen? stelt jou voor een keuze. Nu je weet dat je een zondaar bent die redding en vergeving nodig heeft, wat ga je er aan doen? Nu je weet dat Jezus Christus, God Zelf naar de aarde gekomen is om jouw zonde te dragen, wat doe je daarmee? Bid tot God, bidden is praten met God, en vertel Hem dat je een zondaar bent die Zijn redding nodig heeft. Vertel Hem dat je Jezus’ offer aan het kruis nodig hebt en geef je leven aan Hem.

7

Heb je nog vragen? Of heb jij je leven aan God gegeven? Neem gerust contact met ons. Dit gaat over de belangrijkste keuze die je in je leven zal maken, we praten hier graag met je over verder. Of navigeer naar andere antwoorden op levensvragen op onze website door middel van onderstaande knop.