Wat is de kerk?

Dit is een goede vraag, omdat de definitie door de eeuwen heen flink veranderd is. De kerk is gegaan van huisgemeentes (Handelingen), naar kathedralen (de Middeleeuwen), naar de hedendaagse tijd. De belangrijkste vraag is niet wat de mens vindt, maar wat zegt de Bijbel. Wat is Gods antwoord op de vraag wat is de kerk?

De kerk is een groep gelovigen

Het eerste antwoord dat te geven op deze vraag, is dat de kerk een groep gelovigen is. In Romeinen 12:5 spreekt tegen gelovigen in Rome, een groep gelovigen, samen een gemeente. In Romeinen 16:5 roept Paulus de gelovigen in Rome op om de gemeente te groeten. Het Griekse woord voor “gemeente” is ekklēsia, wat als gemeente of kerk wordt vertaald in de Bijbel. Dit woord betekent “samenkomst” of “geroepenen”, waarbij het idee is dat men ergens uit geroepen wordt. Dit is van toepassing op de gemeente, de gemeente is uit de wereld geroepen (1 Petrus 2:9).

Dit is een belangrijke eigenschap om in de gaten te houden. Als de gemeente volgens de Bijbelse definitie een groep gelovigen is, is de kerk geen gebouw. Als de gemeente een groep gelovigen is, is de gemeente niet een groep ongelovigen met de naam “kerk”. De echte kerk van God is een groep door God geroepen mensen, waar ongelovigen kunnen komen kijken. Gods gemeente is een groep mensen die uit de wereld, en in het licht geroepen is.

De kerk is het lichaam van Christus

In Romeinen 12:5 leert Paulus dat de gemeente het lichaam van Christus op aarde is. Hij is het hoofd van de kerk (Kolossenzen 1:17-18a), Hij leidt. De gemeente doet het werk dat het hoofd opdraagt. Paulus zegt dat de gemeente de handen en voeten van Christus op aarde is. De gemeente hoort het werk van Christus op aarde te doen.

Dit is gelijk een belangrijke eigenschap van de echte kerk, Jezus en Jezus alleen is het hoofd. Hij leidt, niet een mens. Dat geldt voor voorgangers, dominees, de paus, priesters, etc. Niemand anders dan Christus is het hoofd van de kerk. De kerk hoort zich te onderschikken aan het hoofd, te luisteren naar het hoofd en te doen wat het hoofd zegt.

Wat hoort de kerk te doen?

De kerk hoort te doen wat het Woord opdraagt. In Handelingen 2:42 worden een aantal Bijbelse activiteiten genoemd : volharden in de leer van de apostelen, gemeenschap (fellowship), breken van het brood en bidden. Dat zijn de dingen die de eerste gemeente deed, dat zijn de dingen die vandaag de dag nog steeds moeten gebeuren. De groep gelovigen hoort zich te richten op het Woord, op het onderwijs. Men hoort fellowship samen te hebben, oftewel samen te komen, samen dingen te doen, vriendschappen opbouwen, etc. Samen het brood breken, samen eten, maar ook samen het Heilig Avondmaal vieren. Als laatste hoort men te bidden, voor en met elkaar.

Als je zoekt naar een goede gemeente zijn dit de eigenschappen. Dit zijn de dingen die de gemeente hoort te doen. Daarnaast hoort er onderlinge liefde te zijn (Johannes 13:35), de wereld moet verteld worden over Wie Jezus is en discipelen moeten gemaakt worden (Mattheüs 28:19). Dit komt allemaal tot uiting in het volgende: doen wat “nuttig is voor de ander” (1 Korinthe 12:7).

Conclusie

Gods gemeente is een samenkomst van geroepen gelovigen, die als lichaam van  Christus werken. Samen onderwerpen ze zich aan het hoofd Jezus Christus. Ze dienen elkaar, vertellen ze de wereld over Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. De kerk houdt zich ten alle tijden aan het Woord van God.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten over de kerk? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder. Onze website heeft ook andere antwoorden op levensvragen, vindbaar door middel van onderstaande knop.