Wat is de zin van het leven?

Een veel voorkomende en belangrijke vraag is wat de zin van het leven is. In deze hectische wereld, met alle dingen die er om ons heen gebeuren is het heel goed om te vragen ‘wat is de zin van het leven?’

De zin van het leven

Het antwoord op de vraag ‘wat is de zin van het leven’, moet gezocht worden bij Hem Die het leven gemaakt heeft. Als we ergens anders gaan zoeken, zullen we niet tot het juiste antwoord komen. De maker van iets, weet wat het doel ervan is; de maker van de mens weet wat het doel van de mens is. Dus voor het antwoord op deze vraag, moeten we bij God zijn.

In Zijn Woord de Bijbel geeft God ons een geweldig antwoord op deze vraag. God maakt ons duidelijk dat Hij de mens gemaakt heeft naar Zijn beeld (Genesis 1:27). Dit betekent dat God de mens gemaakt heeft naar Wie Hij is, en naar hoe God is als Persoon. Ook maakt God duidelijk dat Hij de mens met een doel gemaakt heeft, namelijk Hem eer brengen (Jesaja 43:7). God heeft de mens gemaakt om die dingen te doen die God alle eer geven, dingen die naar Gods wil zijn. De zin van het leven is om God eer te brengen.

Wat betekent het om God eer te brengen?

Het eren van God betekent dat leven naar hoe God ons bedoelt heeft. Toen God de mens schiep, gaf Hij de mens een doel mee, zin voor hun leven. Dat doel is waar we naar moeten kijken om te zien wat wij horen te doen.

Als we kijken naar de eerste mensen, schiep God hen om Hem te dienen. Hij gaf ze een doel in hun leven en dat mochten ze vervullen. God gaf Adam een doel in Zijn leven, Adam eerde God door te doen wat God van hem vroeg.

Jezus Christus leefde perfect volgens de Bijbel. Hij eerde God dus ook perfect. De manier waarop Hij dat deed, was door dat te doen wat God van Hem vroeg (Johannes 5:19). Dat is de manier voor mensen om God te eren. Daar hebben we Gods kracht voor nodig, maar die mogen we aan Hem vragen.

Wat moet ik doen om God eer te brengen?

God heeft het allerbeste met de mens voor, Hij houdt namelijk oneindig veel van ons. God gaf ons het allerbeste wat Hij had, namelijk Zijn Zoon Jezus Christus (Johannes 3:16). Hij gaf Jezus aan ons op het moment dat wij God pijn deden, de baard uit Zijn gezicht trokken, Hem aan het kruis nagelden (Romeinen 5:8). Onze zonden, de dingen die we doen die niet naar Gods standaard van perfectie zijn, is wat Jezus aan het kruis nagelde. En ondanks dat wij dat deden, houdt hij van ons.

Omdat God zoveel van de mens houdt, wil Hij ons een doel en zin voor het leven geven. Omdat God oneindig veel, onvoorwaardelijk van ieder mens houdt, heeft Hij een doel met ieder mensenleven. Dus ook voor jou. God heeft een doel met jouw leven, Hij heeft jou gemaakt om een relatie met Hem te hebben. Hij heeft jou mooi gemaakt, mooi naar Zijn standaard. God heeft zoveel voor jou, liefde, genade, rust, vrede, vergeving van zonde, en nog veel meer. Het enige dat jij hoeft te doen om dit te ontvangen, is Jezus en Zijn offer aan het kruis aannemen. Erken dat je een zondaar bent, iemand die niet perfect leeft, en accepteer het perfecte leven van Jezus Christus voor jou en daarmee Zijn vergeving.

God is niet op zoek naar mensen die alles perfect zelf kunnen, Hij zoekt de mensen die weten en accepteren dat ze Hem nodig hebben. Hij wil dat iedereen tot geloof komt (1 Timotheüs 2:4), dus ook jij. Accepteer vandaag nog Jezus’ offer aan het kruis voor jouw zonden, bid tot God dat Hij je vergeven zal. Bidden is niks meer dan praten met God, dus spreek uit naar God toe dat je Hem aanneemt en Zijn liefde accepteert.

Het antwoord op de vraag ‘wat is de zin van het leven?’ mogen we vinden in God, in wat Hij voor ons gedaan heeft. Zoek Hem, Hij belooft dat je Hem zult vinden. Vraag Hem Zichzelf te openbaren, Hij belooft dat Hij dat doet richting hen die Hem oprecht zoeken.

7

Als jij vandaag Jezus aangenomen hebt, als jij Zijn offer geaccepteerd hebt, neem alsjeblieft contact met ons op. We praten hier graag met je over verder en we willen je graag op weg helpen in je leven als kind van God. Het is ook mogelijk om via onderstaande knop te navigeren naar andere antwoorden op levensvragen op onze website.