Wat is het doel van het leven?

Er zijn veel verschillende antwoorden die gegeven worden op de vraag ‘wat is het doel van het leven?’. Het is belangrijk om deze vraag te beantwoorden vanuit een objectief, onveranderlijk startpunt en niet vanuit gevoel. Gevoel kan veranderen, wat invloed heeft op het antwoord. De Bijbel is onveranderlijk, want de Bijbel is God (Johannes 1:1) en God verandert niet (Maleachi 3:6). Daarom kunnen we de Bijbel gebruiken om een antwoord te vinden op deze vraag.

Doel van het leven

Voor veel mensen is het doel van het leven plezier hebben, lol maken, genieten, etc. En dat zijn op zichzelf geen verkeerde dingen; er is niks mis met genieten van het leven, lol hebben, etc. De vraag is alleen of dat alles is, of dat er een hoger doel is voor het leven. Zijn we hier bij toeval op aarde, omdat er een oerknal was, of is er een reden voor ons bestaan? De Bijbel geeft het volgende antwoord: “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” (Jesaja 43:7). God Zelf praat hier en Hij zegt dat Hij de mens gemaakt heeft tot Zijn eer.

Dat betekent dat het doel van het leven is om God te eren, God blij te maken, God te dienen. Elk mens is door Hem gemaakt (Genesis 1-2), elk mens is gemaakt naar het evenbeeld van God (Genesis 1:26). Als Schepper heeft Hij een doel met wat Hij gemaakt heeft, namelijk het eren van God. God de glorie geven, God aanbidden is waar de mens voor gemaakt is. Het doel van het leven op aarde is God eren, met alles wie je bent. Dat is waarom jij op aarde bent.

Hoe eer ik God?

Als je dan weet wat het doel is, is daarna belangrijk hoe je dat uitvoert. De Bijbel laat ons zien dat we God kunnen eren op de volgende manier: “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” (Lukas 10:27) God liefhebben met alles dat je hebt en bent, dat is hoe we God kunnen eren. Naast het God liefhebben, horen we van onze naaste te houden, net zoals we al van onszelf houden. Onze naaste is iedereen om ons heen, dus we horen van alle mensen te houden, voor alle mensen te zorgen zoals we voor onszelf zorgen.

Die 2 dingen, dat is hoe we God kunnen eren, God de glorie kunnen geven. Dat is de zin van het leven op deze aarde. God glorie brengen, met alles wie je bent, alles wat je doet, altijd. Dit is eenvoudig, maar het is tegelijkertijd heel moeilijk. De reden hiervoor is dat de wereld om ons heen ons leert boven alles van onszelf te houden, boven alles alleen op onszelf gericht te zijn. Dat is niet hoe God wil dat jij leeft, Hij wil dat je op Hem en op anderen gericht bent. Onze zondige gedachten en verlangens zijn alleen op onszelf gericht, niet op God liefhebben en zeker niet op anderen liefhebben zoals we van onszelf houden.

Hoe werkt dit dan?

God geeft iedereen die in Hem gelooft de Heilige Geest, Hij zal Zijn kinderen leiden in het doen van Gods wil (Ezechiël 36:26-27). De Heilige Geest is God, Hij woont in degenen die in Jezus geloven, en Hij wil jou leiden in het doen van Gods wil. Hij wil je leiden in God liefhebben, in dingen doen en laten die daarbij horen. De Geest wil je leiden in het liefhebben van je naaste, in de dingen doen en laten die daarbij komen kijken. Dit is een proces, een reis die je doormaakt, waarin je met vallen en opstaan hierin mag groeien.

Om dit te kunnen doen, zei Jezus dat we het volgende moeten doen: “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” (Lukas 9:23) Jezelf verloochenen betekent je eigen verlangens aan de kant schuiven voor die van God. Je kruis opnemen betekent dat je wil sterven aan je eigen verlangens en alleen God in jou wil laten leven (Galaten 2:20). Pas dan kan je Jezus volgen en deze dingen doen.

Jouw zondige verlangens moeten verdwijnen en je moet leren handelen naar Gods wil. Niet jouw wil, maar de wil van God is wat moet gebeuren, dan kan je Gods doel voor jouw leven vervullen. Dan zal je leven naar Zijn wil, zoals je gemaakt bent en zoals God het bedoelt heeft.

Belangrijk

Er zit 1 belangrijke voorwaarde aan dit alles, dat is dat je gelooft in Jezus Christus als Zoon van God (Johannes 20:31). Dat is voorwaarde om gered te worden, om Gods liefde te ervaren, om vergeven te zijn van al je zonde. Geloof in Jezus is wat redt (Handelingen 16:31), dat is wat je moet doen vóór je kan beginnen aan het vervullen van het doel van het leven. De vraag is dus of jij gelooft in Jezus Christus, zoals Hij in de Bijbel omschreven wordt. Je hoeft niet alles te snappen, maar je moet wel geloven. Alleen geloof redt, alleen geloof in Jezus Christus redt.

Als jij nog niet gelooft, maak vandaag de keuze om te geloven. Spreek uit in gebed naar God dat je een zondaar bent die Zijn redding nodig hebt. Vertel God wat je fout hebt gedaan, de Bijbel noemt dat je zonde belijden, en vraag om vergeving. Vraag God om je leven te leiden, zodat je Zijn wil zal gaan doen, zodat je keuzes zal maken waar Hij blij van wordt.

God heeft een doel met jouw leven, Hij heeft ook het doel van het leven bedacht. Hij wil dat jij Hem eert. Geloof jij in Hem? Eer jij Hem met jouw leven? Maak vandaag de keuze om te geloven en om Gods doel met jouw leven te gaan leven.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht naarhet ware doel van het leven. Onze website heeft meer antwoorden op andere levensvragen, die kun je vinden door middel van onderstaande knop.