Wat zijn eigenschappen van een goede kerk?

Een belangrijke vraag die elke christen hoort te stellen, is waar je een goede kerk aan herkent. De Bijbel spreekt vaak over de kerk, onder andere dat naar de kerk gaan belangrijk is (Hebreeën 10:25). Maar wat is dan een goede kerk, wat zijn eigenschappen van een goede kerk? God laat ons niet in het duister tasten hierover, Hij geeft antwoord op deze vragen.

De kerk

God heeft de mens een geweldig cadeau gegeven, de kerk. De kerk is een groep mensen die ‘uitgeroepen zijn’, uit de wereld naar het koninkrijk van God (Kolossenzen 1:13). Dit is een groep mensen die door God geleid worden, waar Jezus het hoofd van is (Kolossenzen 1:18). De kerk is door God gegeven, door God ingesteld, van God en waar Jezus voor stierf (Efeze 5:25). De kerk is geliefd door God, wat betekent dat Hij ook aangeeft wat goed is voor de kerk en wat niet. Daarbij geeft Hij aan wat eigenschappen zijn van een goede kerk.

Eigenschappen van een goede kerk

Handelingen 2:42 geeft 4 dingen aan die een kerk hoort te doen. 1) volharden in de leer van de apostelen, 2) volharden in de gemeenschap, 3) volharden in het breken van het brood, 4) volharden in de gebeden. Bijbelstudie, samenkomen met christenen, samen eten / heilig avondmaal vieren, bidden. Dat is wat de kerk hoort te doen, dat is wat een kerk haar schapen hoort te bieden.
Dit neemt vele vormen aan, er is ook niet 1 vorm die juist is. Maar dit is wel wat de kerk hoort te doen. God Zelf geeft aan, in Zijn Woord de Bijbel, dat dit juist is. Door deze dingen hoort de kerk discipelen te maken (Mattheüs 28:19), hoort de kerk mensen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon (Efeze 4:12). De oudsten / voorgangers van de kerk horen de schapen te hoeden en voeden (Johannes 21:15-17). De oudsten / voorgangers van de kerk horen de schapen te hoeden (1 Petrus 5:2).

Wat als een kerk dit niet doet?

Als een kerk andere dingen doet, deze dingen nalaat of deze dingen zelfs niet belangrijk vindt, sta je voor een keuze. Ten eerste is het belangrijk om in gebed aan God te vragen of Hij jou in deze kerk wil houden. Daarna zijn er een aantal opties, waarvan dit er 2 zijn:
1) ga het gesprek met de kerkleiders aan vanuit het Woord. Laat ze zien wat de Bijbel van hen verwacht en waar jij naar verlangt als schaap in die kerk.
2) verlaat deze kerk voor een andere kerk, waar deze dingen wel gebeuren.
Te veel christenen blijven in een kerk voor het sociale contact, de vrienden, familie, het bekende, etc. God houdt jou verantwoordelijk voor je eigen geestelijke groei, niet of je het gezellig hebt gehad in de kerk. De vraag is dus niet of het gezellig is, maar of je geestelijk groeit en op Jezus gewezen wordt. Geestelijk voedsel, mensen op Jezus wijzen, dat zijn eigenschappen van een goede kerk.

Vraag God om je ogen te openen voor de kerk waar je naartoe gaat. Als je niet naar een kerk gaat, gehoorzaam dan wat Gods Woord zegt (Hebreeën 10:25) en ga naar een goede kerk. De Bijbel geeft ons alle eigenschappen van een goede kerk, het is onze taak om te gaan.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder in je zoektocht naar een Bijbelgetrouwe kerk. Het is ook mogelijk om naar andere antwoorden op levensvragen op onze website te navigeren door middel van onderstaande knop.