Hij is een Persoon

De Heilige Geest is een Persoon, Hij heeft gevoelens, Hij kan gekwetst worden (Efeze 4:30). Er kan tegen Hem gelogen worden (Handelingen 5:1-4), Hij heeft een eigen wil (1 Korinthe 12:7-11). De Geest spreekt tot mensen (Handelingen 8:32), Hij heeft lief (Romeinen 15:30), de Geest leidt mensen (Lukas 4:1). Hij is een Persoon, maar toch volledig onderworpen aan God de Zoon en God de Vader.

De eigenschappen van de Geest

Aangezien Hij God is, heeft de Heilige Geest dezelfde eigenschappen als God de Vader en God de Zoon. De Heilige Geest is overal (Psalm 139:7-8),  Hij is eeuwig (Hebreeën 9:14), Hij is almachtig (Lukas 1:35). De Heilige Geest heeft een belangrijke taak richting de mens, Hij is de Gids van de mens richting God (Johannes 16:13). Hij overtuigt de mens van zonde en oordeel (Johannes 16:7-11), Hij is de verzegeling van de gelovigen bij God (Efeze 1:13-14). De Heilige Geest is zeer belangrijk voor de gelovigen.

Zijn eigenschappen kom ook terug in de namen die Hij heeft: Hij is de schrijver van de Bijbel (2 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:21).  Hij is de Geest van wijsheid en inzicht (Jesaja 11:2), Hij is de Helper van de gelovigen (Johannes 14:16). Hij is de Geest van God (Matthëus 3:16), Hij is de Heere (2 Korinthe 3:17), Hij is de Geest van Christus (1 Petrus 1:11).

Het werk van de Heilige Geest

Het werk van de Geest is divers, maar heeft één doel: Hij wijst de mens op Jezus (Johannes 15:25). De Geest biedt toegang to God (Efeze 2:18), Hij geeft de mens zekerheid (Romeinen 8:15-16). Hij roept en zend uit (Handelingen 13:2), Hij geeft kracht (1 Thessalonicenzen 1:5). Hij leidt de mens in de waarheid van God (Johannes 16:13), Hij bevrijdt de mens (Romeinen 8:2). De Heilige Geest brengt vrucht voor in de mens (Galaten 5:22-23), Hij heiligt de mens (Romeinen 15:16). Hij onderwijst en brengt Gods Woord in gedachten (Johannes 14:26).

De Geest is continu bezig, gelukkig zit Hij nooit stil. Hij doet het werk van God, vanuit de Persoon van God, vanuit de kracht van God.