Jezus is geboren in Israël, in de stad Bethlehem, ongeveer 2000 jaar geleden. Toen Hij 30 jaar was begon Hij Gods boodschap aan de mens te vertellen (Lukas 3:23). Hij verzamelde 12 discipelen die Zijn boodschap doorgegeven hebben en aan vele mensen verteld hebben.

Wat zegt de Bijbel over Hem?

De Bijbel leert dat Hij God is, dat Hij de Zoon van God is (Mattheüs 3:17), dat Hij het offer voor de alle zonde van alle mensen is (1 Johannes 2:2). De Bijbel leert dat God het Woord was (Johannes 1:1) en dat het Woord vlees geworden is (Johannes 1:14).

De reden dat deze eigenschappen van Jezus belangrijk zijn, is dat elk mens Hem nodig heeft. De Bijbel leert dat elk mens slecht is (Romeinen 3:10) en dingen die die hem/haar van God weghouden.

God is oneindig heilig, zondeloos en rechtvaardig, Hij kan zonde niet verdragen. Zonde is alles dat tegen Gods wil ingaat. De Bijbel leert dat God van alle mensen houdt (1 Johannes 4:10), maar ook dat elk mens zondigt (Prediker 7:20). Zonde brengt een scheiding tussen mens en God (Jesaja 59:2). Jezus is naar de aarde gekomen om deze scheiding weg te halen. Hij leefde een perfect leven, een leven zonder zonde.

Jezus houdt zoveel van de mens dat Hij de marteldood ondergaan heeft. Hij is met een zweep geslagen, er is een doornenkroon in Zijn hoofd geduwd. Hij is aan een kruis genageld, Hij is een pijnlijke en langzame dood gestorven voor iedere mens. Hij houdt evenveel van elk mens, Hij is gestorven voor elk mens, Hij is uit de dood opgestaan voor elk mens. Doordat Jezus uit de dood is opgestaan bewees Hij dat Hij God is (Romeinen 1:4), dat Hij de zonden kan vergeven (1 Korinthe 15:17) en dat het hoofd van het christelijk geloof, Jezus Zelf, leeft (Openbaring 1:17-18).

Wat zegt Hij over Zichzelf?

Jezus zei van Zichzelf dat Hij God is, Johannes 10:30 “Ik en de Vader zijn één.” De Joden uit Zijn tijd reageren op dit statement door Hem te willen stenigen, want: “Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.” Hij gaat hier niet tegenin, Hij weet dat de Joden gelijk hebben door te zeggen dat Hij God is.

Ook zei Jezus van Zichzelf dat Hij zonde kon vergeven (Lukas 7:48), dat Hij eeuwig leven geeft (Johannes 5:21-23), Hij zei dat Hij de enige weg naar God is (Johannes 14:6).

Waarom is Jezus zo belangrijk?

Vanwege alle eigenschappen die Hij heeft, vanwege Zijn liefde, vanwege Zijn genade, vanwege alles wat Hij ons geeft is Hij zo belangrijk. Daarbovenop is Hij zowel God als mens, als Jezus geen mens en God tegelijk was, Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de zonde van de wereld weg te wassen. Jezus moest mens zijn om voor onze zonde te kunnen betalen. Tegelijkertijd moest Hij mens zijn om te kunnen sterven. Hij moest God zijn om weer op te kunnen staan uit de dood en de zonde en dood te overwinnen.

Redding is alleen mogelijk door Jezus (Johannes 14:6), redding van de hel is alleen mogelijk door Jezus als Verlosser en Heere te accepteren. Het is dus van levensbelang dat Jezus is Wie Hij zegt te zijn.