Lezingen

Lezingen

De kenmerken van neppe vs echte christenen

De kenmerken van neppe vs echte christenen 1 Johannes 2:18-29 1 Johannes 2:18-29 (29-4-2018) We zitten midden in de brief van Johannes aan de kerk. In zijn brief is Johannes de kerk aan het leren wat de kenmerken zijn van een echte christen. Vorige week hebben we gekeken naar kenmerken van het leven van een echte christen. We hebben toen gezien dat het ging om omgaan met…

De kenmerken van een echte relatie met God

De kenmerken van een echte relatie met God 1 Johannes 1:1-10 Wanneer wij die al een poosje meedraaien in het christendom het over ons geloof hebben, dan beweren wij dat het bij ons gaat om een persoonlijke relatie met God in tegenstelling tot religie. Door religie tracht de mens een boze god te bedaren door het goede te doen, met de hoop dat deze god blij met hen zal…

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief 1 Johannes 1:1-3 Om samen meer te kunnen begrijpen van deze brief en waarom Johannes bepaalde dingen geschreven heeft, zullen we vandaag gaan kijken naar de achtergrond van Johannes en deze brief. Dit gaat ons helpen om te snappen waarom Johannes zo bezig is met bepaalde dingen zo duidelijk maken in zijn brief. Kerkvaders…

De zeven beweringen van de kerkganger

De zeven beweringen van de kerkganger Diverse verzen uit 1 Johannes Het komt vaak voor dat mensen in de kerk dingen over zichzelf beweren die niet waar zijn. Bij voorbeeld, iemand beweert: ‘Ja, ik ben een Christen!’ Maar, die persoon leest z’n Bijbel niet, leeft als een wereldling, maakt geen actief deel uit van de gemeenschap, heeft anderen niet onvoorwaardelijk lief, en…